Ikke ødelegg fjellene våre

Vi er redde for hva turistifiseringen gjør med fjellene våre.

SÅRBART: Jeg har vandret i fjellet på kryss og tvers i flere tiår, og ser med glede at mine barn har fått samme interesse. Dette er sårbare områder, skriver John Fredrik Wallace. Privat

Debattinnlegg

John Fredrik Wallace
Alversund

Fjellet er vår kulturarv, som vi har arvet fra våre forfedre. Fjellet er et fantastisk og røft sted, som vi må ta vare på. Dette er ikke et sted som skal turistifiseres og gjøres kommersielt. Nok er nok.

Jeg har vandret i fjellet på kryss og tvers i flere tiår, og ser med glede at min barn har fått samme interesse. Sammen gleder vi oss over villmarken vi har arvet, og sammen er vi redd for hva turistifiseringen og kommersialiseringen gjør med fjellet. Irreversible endringer og slitasje påføres disse sårbare områdene.

Altfor få tar til motmæle mot dette, så jeg ber sterkt om at motkreftene reiser seg. En ureflektert næringsminister, Den Norske Turistforening og ensporede markedsfolk fra Innovasjon Norge kan ikke få styre denne utviklingen.