Kunsten å snu saken på hodet

Helse Bergen, ta til vettet og slutt å tulle mer i denne saken. Rydd opp nå!

Publisert:

IKKE OVER: Vi kommer til å følge saken til hver arbeider har fått riktig lønn inn på konto, skriver forbundsekretær i El- og IT-forbundet, Jan Henrik Larsen. På bildet: Åge Blummenfelt fra El- og IT-forbundet og Pavel Jelev, prosjektleder for elektrikerarbeidet, på byggeplassen. Arkivfoto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

  • It-forbundet
  • El-
  • Forbundssekretær
  • Jan Henrik Larsen

Kronikken til divisjonsdirektør Askjell Utaaker og personal- og organisasjonsdirektør Trond Søreide i [BT 10. juli](http://www.bt.no/meninger/kronikk/Skal-vi-opne-opp-for-fleire-useriose-aktorar-3397287.html) kan bare leses som et tappert forsøk på å renvaske seg. De prøver å forsvare sin dårlige saksbehandling ved inngåelse av kontrakt med elektrobedriften Enemona til barne- og ungdomssykehuset på Haukeland universitetssykehus.

I sin iver etter å rettferdiggjøre sine valg, kommer direktørene i skade for å fremstille fakta på feil måte, samt gjøre en «prinsipiell» betraktning som fører helt galt av sted.

De fremsetter en prinsipiell påstand om at useriøse aktører ikke må kunne velte kostnadene over på utbyggeren fordi dette vil øke faren for at det blir flere useriøse aktører.

Les også:

Les også

- Kontrakten forbød oss å snakke om lønnen

I bygg— og anleggsbransjen har vi nå mange års erfaring med å allmenngjøre tariffavtaler. Det gir hovedentreprenøren et solidaransvar for lønns- og arbeidsforhold hos de underleverandørene som han velger å bruke på sitt bygg. Med denne bestemmelsen ser vi en større grad av seriøsitet blant hovedentreprenørene når de velger ut hvem de vil bruke som underleverandør.

De kan ikke lenger bare gå etter laveste pris, men må gjøre en mer helhetlig vurdering av hvem de ønsker som leverandører på bygget. Dermed gjøres det bedre undersøkelser og de useriøse blir «luket ut» gjennom at de ikke får oppdrag.

Det blir færre useriøse når den som tildeler kontrakter vet at han kan bli gjort ansvarlig for lønnskostnadene hos en underleverandør.

Derfor er det svært viktig at også det offentlige gjennom lovverket nå får et solidaransvar når de velger å løpe etter lavest anbud og ikke gjør grundige nok undersøkelser før de tildeler bedrifter et oppdrag. Dette bør være hovedlærdommen av Enemona-saken.

I skattelovgivningen er det solidaransvar for innbetaling av skatt og avgifter for oppdragsgiver uten at dette på noen som helst måte har ført til at der har blitt flere og flere firmaer som «velter» skattekravene over på oppdragsgiver, slik direktørene hevder vil være konsekvensen av en slik politikk.

Erfaring viser at solidaransvar fører til skjerpelse og bedre kontroll med forholdene hos underleverandørene.

Les også:

Les også

Får ingen garanti for lønnen sin

Direktørene skriver at de undersøkte sikkerhet, helse og arbeidsmiljø — inklusive lønns- og kontraktforhold før kontrakten med Enemona ble inngått. Men de hevder også at dokumentasjonen ble lagt frem for El- og IT-forbundet, som ikke hadde noen innvendinger.

Dette er feil og det vet dere! Før anbudet ble tildelt advarte en samlet bransje, både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, Helse Bergen mot å tildele kontrakten til Enemona. De fikk sterke advarsler om at dersom Enemona fikk tilslaget, kunne de bare gjennomføre bygget med bruk av sosial dumping. Advarslene ble oversett av Helse Bergen fordi anbudssummen var så fristende lav at de overså farene.

Deretter ble anlegget fulgt nøye opp av fagforeningen i Bergen som fikk seg forelagt lønnsslipper der alt tilsynelatende var i orden. Under fremleggelsen til fagforeningen ble det gitt sterke anmodninger til Helse Bergen om å gjøre grundigere undersøkelser. Dobbelt sett med arbeidskontrakter og lønnsslipper har vi sett mange ganger før, og vi advarte Helse Bergen om nettopp det.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har gitt et klart svar på at staten gjennom Helse Bergen nå påtar seg ansvar for at arbeiderne skal få rett lønn. Han sier også at Helse Bergen holder igjen penger som skal gå til dette formålet. Vi synes retningslinjene som ministeren her trekker opp er riktige og fornuftige.

Les også:

Les også

Høie gir oppstrammer til Helse Bergen

Svakheten er at man skal prøve å få dette til gjennom selskapet Enemona i Bulgaria. Advokaten til Helse Bergen skriver i «Hevingserklæringen» gjentatte ganger formuleringer som: «Enemona har ikke respondert.«

Det fremkommer helt klart i advokaten sitt skriv at Enemona totalt overser Helse Bergen sine henvendelser.

At Helse Bergen nå tror at de skal få et selskap som har oppført seg slik til å rydde opp i lønns— og arbeidsforholdene, er for oss helt uforståelig.

Denne fremgangsmåten vil lede ut i en ørkesløs vandring som ikke kommer til å føre til noe som helst. Faren er stor for at penger som overføres til Enemona i Bulgaria, forsvinner og aldri vil komme arbeidstakerne til gode.

Helse Bergen, ta til vettet og slutt å tulle mer i denne saken. Rydd opp nå!

Vi kommer til å følge utviklingen videre helt til hver enkelt arbeider har fått riktig lønn inn på sin egen konto. Saken kommer ikke til å forsvinne før det har skjedd, vær du sikker.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg