Tror kommunen vi foreldre er synske?

Hvor mye betaler Bergen kommune egentlig for en undersøkelse som krever telepatiske evner hos foreldrene?

Det er problematisk at kommunens undersøkelse er metodisk svak. Når resultatene offentliggjøres, kommer raskt rangeringene av hvilke barnehager som gjør det best, skriver Silje M. Stavrum Norevik.

Debattinnlegg

Silje M. S. Norevik

Nylig ble brukerundersøkelsen for barnehage, SFO og skole avviklet i Bergen kommune. Foresatte til 45.000 barn fikk muligheten til å svare på spørsmål om forskjellige forhold ved de respektive instiusjonene gjennom et omfattende, digitalt spørreskjema.

Tjenesten er levert av Rambøll Consulting. Da mailen plinget i innboksen, satte jeg meg sporenstreks ved tastaturet. Jeg liker å evaluere og få muligheten til å si min mening om hvordan jeg som forelder opplever barnehagehverdagen.

Barnehagelærere:

Les også

Kvalitet krever tid

Jeg noterte meg også skole — og barnehagebyråd Pål Thorsens uttalelse på kommunens hjemmesider: "Jeg håper alle foreldre vil svare på brukerundersøkelsen i år. Deres svar er den viktigste indikatoren på om barnehagene, skolene og skolefritidsordningen lever opp til foreldrenes forventninger. Resultatene av brukerundersøkelsene er dessuten en sentral del av den videre kvalitetsoppfølging av den enkelte barnehage og skole".

Jeg klikket meg entusiastisk inn på det digitale spørreskjemaet, men ble raskt skuffet. Spørsmålene var nemlig slik at de krevde fullstendig tilstedeværelse gjennom en hel barnehagehverdag. Hvordan opplever jeg at personale responderer på mitt barns spontane initativ? Har personalet nok tid til det enkelte barnet?

Hvordan tenker Rambøll Consulting at jeg skal svare på disse spørsmålene uten å gå undercover som flue på veggen i mine to barns respektive barnehager? Dette er to av mange eksempler på spørsmål som fordrer at foreldre enten har telepatiske evner eller er fysisk tilstede i barnehagen for å evaluere personalets daglige innsats. Konsekvensen er at jeg må tippe meg gjennom store deler av undersøkelsen som handler om barnets verdifulle timer i barnehagen. De svært detaljerte spørsmålene om interaksjonen mellom barn og ansatte mens foreldre ikke er tilstede gjør undersøkelsen metodisk svak.

Undersøkelsen gir ingen mulighet til å si noe om de spørsmålene jeg mener er viktigst for barnehager og skoler, samtidig som de ber meg uttale meg om ting jeg ikke har noen mulighet til å ha innsikt i.Når målet med undersøkelsen skal være den enkelte barnehages mulighet for oppfølging og kvalitetsforbedring, er det kjipt å føle man svarer i løse lufta.

Småbarnsmor Liv:

Les også

17 bisarre ting småbarnsforeldre gjør

Et av de viktigste spørsmålene for meg er god nok bemanning — det legger premisset for det meste annet ved barnehagehverdagen, men bemanning ble ikke nevnt. For å sjekke at det bare ikke er meg som er sur og vrangvillig delte jeg min frustrasjon på sosiale medier. Responsen var rask. Som en venn med barn i barneskolen sa:

"Jeg satt akkurat med skoleundersøkelsen, og avbrøt den midtvegs, den gir jo virkelig ingen mening. Fra hvilket ståsted skal jeg vurdere om skolen har et godt opplegg for naturfag og matematikk? Hvordan skal jeg vite om skolen legger til rette for utvikling av digitale ferdigheter? Og hvor kan jeg si at jeg ikke synes "digitale ferdigheter" er noe skolen trenger å bruke tid på? Som deg lurer jeg veldig på hvor mye Rambøll får for å lage denne undersøkelsen, ikke minst lurer jeg veldig på hva de bruker resultatene til."

Det er problematisk at undersøkelsen er metodisk svak. Når resultatene offentliggjøres, kommer raskt rangeringene av hvilke barnehager som gjør det best. Det igjen kan få konsekvenser for både søkertall og den økonomiske fremtiden til den enkelte barnehage. Jeg opplever at barnehagene tar undersøkelsen meget seriøst og bruker den i sitt kvalitetsarbeid. Da hadde de fortjent bedre undersøkelse som virkelig kan gi tilbakemeldinger på hva som er bra, og hva som kan gjøres enda bedre.

22. februar sendte en kollega spørsmål til barnehagebyråden: Hvor mye får Rambøll Consulting for å levere denne tjenesten? Thorsen har opplyst at Bergen kommune har en rammeavtale med Rambøll Consulting på fem år, og spørsmålene er de samme som i fjor med justeringer. Han har enda ikke besvart eposten, så jeg spør igjen nå. Vi er mange foreldre som er opptatt av en best mulig barnehage og skole. Kan vi forvente oss en bedre undersøkelse neste år?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg