Eigil Knutsen

Bergens Tidende har fortjenstfullt satt fokus på forvaltningen av våre felles sparepenger, Oljefondet, de siste dagene. Sist ut er torsdagens lederartikkel, hvor BT gir klart uttrykk for at vi bør fortsette å investere i kullselskaper.Oljefondet har de siste årene trukket seg ut av tobakkselskaper, slik BT omtaler i tirsdagens avis. Jeg tror de fleste ser hvorfor dette var riktig og viktig. Argumentasjonen om såkalt «tapt avkastning» hører ingensteds hjemme. Norge er en drivkraft innen globalt helsearbeid — da kan vi ikke tjene penger på nikotinavhengighet.

Det samme resonnementet ble brukt da vi trakk oss ut av palmeoljeselskaper. Norge er (enn så lenge) en ledestjerne i det internasjonale arbeidet mot avskoging. Dette er god utviklingspolitikk og effektiv klimapolitikk. Norge som nasjon kan ikke tjene penger på avskoging samtidig som vi jobber mot det. Dermed er den logiske følgen at Oljefondet ikke investerer i palmeoljeselskaper.

Kullkraft står for 45 prosent av alle energirelaterte CO2-utslipp

Begrunnelsen for å trekke Oljefondet ut av kullselskaper følger i samme bane som ved tobakk og palmeolje. Det er nå full enighet om at menneskeskapte klimaendringer eksisterer. Derfor må vi handle - helst i går. Norge må med sin rikdom fortsette å være en pådriver internasjonalt.

For å ha troverdighet i vårt globale klimaarbeid må vi ha en ambisiøs klimapolitikk her hjemme, samt et pensjonsfond vi kan stå inne for. Kullkraft står for 45 prosent av alle energirelaterte CO2-utslipp.

Det er ingen grunn til å vente på kvoter og avgifter, slik BTs leder anbefaler oss. Vi kan handle nå.