• NYTTIG INFO: I min journal hos spesialisthelsetjenesten er det en del informasjon som kunne vært til nytte for legevaktlegen. Heldigvis kjenner jeg min egen sykehusjournal, men det gjelder ikke alle, skriver innsender. FOTO: Scanpix

Ikke alle kjenner sin egen sykehusjournal

Ingen bør godta at legevaktene og fastlegene ikke har tilgang til journalen din på sykehusene. Det kan ha livsviktig betydning.