Noen kutt merkes bedre enn andre

De som rammes av kuttene, er utsatte kvinner, lavinntektsfamilier og mennesker som har falt utenfor samfunnet.

Publisert: Publisert:

TAR FRA DE SVAKESTE: Høyre og Frp tar fra de aller svakeste og gir til de rikeste og mektigste familiene i landet. Men, det går fint. Regjeringen taper jo ikke stemmer på det, skriver Vilde Havrevold (AUF). Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Vilde Havrevold
Leder i AUFs studenter i Bergen og jusstudent ved UiB

Kutt i sykelønnen er uaktuelt fordi kjernevelgerne rammes. Kutt i gratis rettshjelp til sårbare og utsatte grupper er mindre problematisk. Det får ikke konsekvenser for Høyre og Frps fremtidige valg. Det rammer ikke deres velgere.

Høyre og Frp har foreslått et budsjett hvor om lag 15 millioner kroner kuttes i rettshjelp til utsatte og sårbare grupper. Jussformidlingen i Bergen, som tilbyr gratis rettshjelp til mennesker uten råd til dyr advokathjelp, får et gigantkutt på 1,6 millioner, en reduksjon på hele 44 prosent fra 2017. Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) får et kutt på 1,2 millioner, tilsvarende en fjerdedel av den statlige støtten i år. Flere organisasjoner som Jussbuss, Gatejuristen og NOAS får også dramatiske kutt i støtten.

Dersom budsjettet vedtas i Stortinget, tvinges organisasjonene til å kutte i stillinger. Kuttene går ut over rettssikkerheten til de som ikke har penger, kunnskap eller kontakter til å forsvare dem i møte med systemet. De som rammes av kuttene er utsatte kvinner, lavinntektsfamilier og mennesker som har falt utenfor samfunnet.

Det kan virke som det er taktiske grunner bak kuttene i støtten til organisasjonene. Flere av organisasjonene har vært svært kritisk Høyre og Frp-regjeringens politiske prioriteringer, og tidligere justisminister Anundsen har forsøkt å kneble Jussbuss sitt rettspolitiske arbeid.

Den respekterte jussprofessoren Mads Andenæs mener årets kuttforslag er hevn mot Jussbuss etter kritiske uttalelser om regjeringen. De som trenger lovens vern mest får nå vesentlige kutt i tiltak som ivaretar deres rettssikkerhet. Dette skjer samtidig som aksjeeiere får nye skattelettelser.

Høyre og Frp tar fra de aller svakeste og gir til de rikeste og mektigste familiene i landet. Men det går fint. Regjeringen taper jo ikke stemmer på det.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg