Kan vi leve med at barn i Bergen lever i fattigdom?

Hvis byrådet vil hjelpe fattige barn bør de gjeninnføre 80-prosentregelen.

Scanpix / 87318410

Debattinnlegg

  • Lena Ytreland
  • Bente Owren

Ingen er vel uenige i at barn bør få lov å være barn og slippe de voksnes bekymringer. Likevel; i velferdssamfunnet Norge lever 85.000 barn i fattigdom – 4700 av disse barna bor i Bergen. Barn med innvandrerbakgrunn og barn av enslige foreldre er særlig utsatt.

Ønsker vi at barna våre skal bruke fritiden sin på å skaffe penger til seg selv og familien ved å jobbe etter skolen, samle flasker eller lete etter penger ute i stedet for å være med venner, delta i fritidsaktiviteter og jobbe med skolearbeid? Dette er nemlig hverdagen til mange barn i Bergen i dag. FO mener at ethvert barn har rett på et fullverdig liv.

Vi vet at dårlig økonomi over tid påvirker barns utvikling og gir bl.a. dårligere psykisk helse og svakere skoleresultater. Det er sammenheng med foreldres inntekt og utdanningsnivå og barnas karakterer på skolen (ref. NOVA).

FO mener barn i skolen trenger voksne som kan gi de en helhetlig oppfølging – da trenger vi barnevernspedagogenes, sosionomenes og vernepleiernes kompetanse i skolen. Samtidig får lærerne en lett tilgjengelig plass å gå når de er bekymret for et barn og dets familie. Tidlig avdekking og tiltak mot sosiale problemer virker forebyggende og er avgjørende for hvert enkelt barn.

Å styrke familieøkonomien generelt gir bedre effekt enn å sette inn enkelttiltak for særlig utsatte grupper. FO mener også at tiltak som rabattordninger, utlån av sportsutstyr og aktivitetskort for barn i fattige familier kan fremme stigmatisering.

Nasjonalt må man jobbe for å sikre reell økonomisk handlekraft for familier, bl.a. ved å øke barnetrygd og statlig bostøtte. Lokalt i Bergen vil FO utfordre politikerne til å gjøre dette gjennom kommunal bostøtte og å gjeninnføre 80 % regelen (som sikret at trygdede satt igjen med 80 % av minstepensjon etter betalt bokostnader).

Gratis kjernetid i barnehage og SFO vil bidra til at flere kan benytte tilbudet, og god språkopplæring vil gi mulighet for god utdanning, arbeid og inntekt. Vi må hindre at fattigdom går i arv!

Det er mye som kan gjøres for å bedre livet til de 4700 av Bergens barn som lever i fattige familier, men det krever målrettede tiltak og penger.

FO hevder at fattigdom er et politisk valg fordi det handler om prioriteringer. Derfor spør vi: Hva velger Bergens politikere?

I kveld arrangerer BT debatt om barnefattigdom på Litteraturhuset kl. 19, der byrådet møter kritikere.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg