- Her må politiskevalgboder vike forspekepølseselgere

Når offentlige allmenninger blir overlatt til private aktører, må politiske valgboder må vike for spekepølseselgere. Det er et demokratisk problem.