Vi trenger mer liv i Nygårdsparken

Med barnehage og kafé vil parken bli slik den var ment — et sted for rekreasjon i hverdagen.

Publisert Publisert

UENIGHETER: Grønn etat er for tiden i konflikt med Etat for byggesak om bruken av Nygårdsparken. Bakgrunnen er oppussingen av øvre del, hvor Grønn etat skal få bygget en kafé, lekeområder og nye benker. Bildet er fra nedre del, som blir flittig brukt om sommeren. Foto: Svein-Magne Tunli

Debattinnlegg

  • Tollak Hjelmervik
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Under overskriften[«Indre splid i kommunen»](http://www.bt.no/nyheter/lokalt/article3409145.ece?token=921749160) beskriver BT tirsdag 28. juli en pågående uenighet mellom Grønn etat og kommunens utbyggingsetat, hvor sistnevnte vil gjøre den midlertidige barnehagen i Nygårdsparkens nedre del permanent. Konflikten vil kunne forsinke arbeidet med fornyingen av parken ytterligere.

For meg som tidligere ansatt i Bergen kommune, virker situasjonen kjent. Med to etater og spesialinteresser som ikke snakker sammen fordi de søker å oppnå etatens optimale og spesialiserte mål, og ikke er i stand til å se andre og bedre løsninger.

En helt nærliggende løsning er å legge ned den midlertidige, vanlige barnehagen samtidig som en oppretter en Åpen barnehage, noe som er mer i tråd med parkens intensjoner og formål.

Åpen barnehage drives allerede mange steder, også i Bergen, av frivillige organisasjoner som kvinne— og familielag og menigheter. Eventuelt kan også private eller kommunen eie og drive - eksempelvis kommunens «Språkstien» i Løvstakkveien.

Les også:

Les også

Et skjøte fra 1947 gir grønt lys for kafé i Nygårdsparken

Åpen barnehage er et leke— og samværstilbud for førskolebarn som ikke har barnehageplass og som kommer ifølge med forelder eller annen voksen omsorgsperson. De voksne samarbeider om å tilrettelegge dagen sammen med en pedagogisk leder. Tilbudet er noen steder gratis, av og til for noen grupperom. Andre steder ytes en liten egenandel. Det er også andre variasjoner, eks antall dager i uken - slik at tilbudet kan tilpasses lokale forhold elle ulike krav som Grønn etat og barnehagekontoret kan ha til et slikt tilbud.

Det er lett å se for seg at Grønn etat og fylkeskonservatoren kan komme til å kjøre linjen helt ut, at en barnehage er et fremmedelement i en park, spesielt Nygårdsparken med sin historie og med mulighet for et fredningsvedtak. Det vil i så fall røpe en manglende forståelse av samtiden og utviklingen av barns leke- og oppvekstmiljø.

I dag er de aller fleste førskolebarn sitt lekemiljø i hovedsak knyttet til en barnehage, en endring som er forholdsvis ny, jf. barnehageloven. Det betyr da at lekemiljøet som Nygårdsparken i stor grad var ment som for hundre år siden eller da kommunen overtok i 1947, ikke lenger finnes grunnlag for. Uten en viss voksenorganisering av lekemiljøet, må en derfor fortsatt regne med at Nygårdparken vil være fattig på lekende barn, neppe i tråd med parkens intensjoner. En medvirkende årsak er at Nygårdshøyden, og andre boligstrøk i sentrum, fortsatt har en situasjon med kontorisering og hyblifisering som medfører liten plass til barnefamilier.

Dersom alle typer mennesker skal føle seg velkommen i parken, er det viktig med en inviterende atmosfære.

Åpen barnehage vil kunne profilere sin drift slik friluftsbarnehager gjør, nemlig å ta i bruk naturen og parktilbudene og hvor fri lek, samvær med andre barn og egne oppdagelser av omgivelsene står i fokus. Glade barn og voksne som bruker og tar vare på parken. Med dette som fast innslag på dagtid, vil parken kunne tiltrekke seg ulike grupper mennesker som ønsker å bruke og nyte parken slik den var ment - som rekreasjon og avveksling i hverdagen.

Jeg ser for meg at parken fylles av småbarnsmødre og pensjonister som bor i området. Med mer liv i parken kan en vente at studenter på fine formiddager vil bruke stedet til studiefordypning. Mennesker i ulike livssituasjoner vil kunne finne ro i parken og frivillighetssentralen i området vil lettere kunne få med seg brukere som trenger hjelp til å komme seg ut.

Dersom alle typer mennesker skal føle seg velkommen i parken, er det viktig med en inviterende atmosfære. Den planlagte kafeen kan ha denne egenskapen. Bruker vi mulighetene som Åpen barnehage også kan gi, kan vi sikre at en lang og tung snuoperasjonen for Nygårdsparken vil lykkes.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg