Kvinneklinikken er rammet av noe større enn «intern konflikt»

Dette handler om kvaliteten på norsk fødselsomsorg.

TRYGT Å FØDE: Ja, det er trygt å føde på KK, men vi vet at det er fordi de ansatte forstrekker seg. Og vi spør oss derfor om hvor lenge dette kan vare, skriver representantene fra Kvinnefronten i Bergen. Jan M. Lillebø

Debattinnlegg

Agnete Strøm (77), Mette Løkeland (48), Mona Sharma (24)
Kvinnefronten i Bergen

Vi i Kvinnefronten stiller oss kritisk til at Helse-Bergen i BT 29.08 reduserer situasjonen på Kvinneklinikken (KK) til en intern krig. Her er tre punkter vi mener er bekymringsverdige i referatet fra styrets behandling av saken:

1. Varsler: Mulighet til å varsle er en rett som er lovfestet, og kvalifiserer ikke til begrepet «KK-krig». For oss som er brukere er det viktig at personalet på KK har mulighet til å varsle. Personalets varsler bør bli tatt på alvor, og vi blir skremt når vi ser at de som varsler blir beskyldt for å ha konfliktsøkende kultur, og å drive krig.

Ledelsen i Helse-Bergen bør heller se på varsling som en mulighet til å gjøre klinikken bedre. Kvinnebevegelsen har gått i tog på 8. mars i flere år, til støtte for Kvinneklinikken og jordmødrenes kamp for bedre fødselsomsorg.

KRITISKE: Agnete Strøm (77), Mette Løkeland (48) og Mona Sharma (24) i Kvinnefronten. Privat

2. Resultatet av varslet: Varselet utløste tilsyn fra fylkeslegen og arbeidstilsynet. Fylkeslegen sa at det var trygt å føde på KK, men ba partene samarbeide bedre. Dette føyer seg inn i tidligere tilsyn fra fylkeslegen. I 2013 konkluderte de med: «Ledelsen har ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt erfaringer og synspunkt fra egne medarbeidere

Arbeidstilsynet har gitt flere pålegg knyttet til arbeidsmiljøet. Dette forteller oss at: Ja, det er trygt å føde på KK, men vi vet at det er fordi de ansatte forstrekker seg. Og vi spør oss derfor om hvor lenge dette kan vare. Kvinnebevegelsen er urolig for de ansatte, fødende og andre brukere.

Nestleder i styret i Helse Bergen, Signe Midtbø Riisnes, sier «KK har hatt en konfliktsøkende kultur.» Når kvinner reiser krav blir vi ofte møtt med at vi har en konfliktsøkende kultur. Vi forventer at dere følger opp rådene som tilsynet og de ansatte har gitt.

3. Nasjonal kamp: Takk til fagfolk som reiser spørsmålet nasjonalt. De spørsmålene som fagfolk og Kvinneklinikken har reist, og som har ført til tilsyn handler ikke bare om KK. Denne kampen føres nå i hele landet, jevnfør Bunadsgeriljaen, innspill fra fødselsleger og jordmødre.

Det er urovekkende at for eksempel flere jordmødre i Oslo vurderer å slutte på grunn av arbeidspresset. Det er betimelig at Høie og Stortinget revurderer finansieringen av fødselshjelpen.

I stedet for å gjøre fagfolk til sine motstandere, bør styret i Helse-Bergen se på medarbeidere som sine allierte i kampen om bedre finansiering.

PS: Vi er overrasket over at BT ved sin podkast kjøper påstanden til styret i Helse-Bergen om at dette handler om intern konflikt og ikke om et nasjonalt spørsmål om finansiering, og kvaliteten på norsk fødselsomsorg.

Er det trygt å føde på Vestlandet?

BT inviterer til debatt om fødselsomsorg på Hovedbiblioteket onsdag 4. september med Marte Monstad (Frp), Beate Husa (KrF) og Kjersti Toppe (Sp).

Arrangementet er åpent og gratis for alle.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg