Nå må vi handle, ikke utrede mer

DEBATT: Utfordringene i barnevernet er dokumentert, sett og anerkjent.

BARNEVERNET: Det jobbes bredt med å styrke kvaliteten og kompetansen, skriver Bufdir-direktør Mari Trommald. NTB Scanpix

Debattinnlegg

Mari Trommald
Direktør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

27. juli etterlyser venstrepolitiker Geir Kjell Andersland en barnevernkommisjon. Han reagerer på at Bufdir advarer mot polarisering og krisemaksimering etter at han i et innlegg hevdet at utfordringene ikke blir tatt på alvor.

Ole Christian Torkildsen reagerer også på begrepene i sitt innlegg 2. august. Han etterlyser større ansvarliggjøring av barnevernsansatte.

Les også

– Det var fritt frem for alle som ville misbruke meg

Hvis begrepsbruken står i veien for sakens kjerne, beklager vi det. Vårt poeng er at utfordringene er godt dokumentert, sett og anerkjent.

Tiden er inne for handling, ikke flere utredninger.

For å gi et eksempel: Spørsmålet om kompetanse er grundig utredet over en periode på over ti år. I 2009 fikk vi NOU 2009: 08 om kompetanseutvikling i barnevernet, i 2011 fikk vi Barnevernpanelets rapport, i 2012 kom St. 13 (2011 – 2012) om utdanning til velferd og i 2017 kom NIFUs kartlegging av kompetanse og kompetansebehov.

BARNEVERN: Mari Trommald er direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Tor Stenersen

På bakgrunn av dette har regjeringen utarbeidet en kompetansestrategi med konkrete tiltak til videre- og etterutdanning. Bufdir vil levere en omfattende rapport med konkrete forslag til kompetansekrav i høst.

Innlegget til Torkildsen er et godt eksempel på konstruktivt forslag når han etterlyser en autorisasjonsordning. Dette belyses i utredningen vår.

Nasjonale aktører skal tilrettelegge for gode tjenester lokalt. Det er i våre 422 kommuner barn, unge og familier skal få den hjelpen de trenger.

Bufdir som fagdirektorat er ungt, bare fem år gammelt. Det er ingen unnskyldning, men en forklaring på hvorfor mye fortsatt er i støpeskjeen nasjonalt.

Les også

Barnevernet som skulle vært vernet mot seg selv

Skal vi få et bedre barnevern, må vi her som i andre sektorer bygge stein på stein med forskning, kompetanse, tilsyn og tiltaksutvikling - ikke nye grunnmurer om og om igjen.

Kritikk er viktig overfor lokale og nasjonale aktører for å korrigere og endre kurs. Men vi må også bygge på dagens strukturer, se hva som fungerer godt og heie på tiltak og praksisutvikling som virker.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!