Bompengene er en klimatrussel – og ekstremt sløsete

Av de 20 milliardene som skal samles inn fra bilistene, forsvinner nesten halvparten. Disse pengene går verken til bane, veier eller tunneler.

Publisert: Publisert:

SLØSING: Bompengeringen i Bergen er det motsatte av et miljøtiltak, skriver innsenderen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Torstein Dahle
Bystyrerepresentant (Rødt), Bergen

Bompengeavtalen for 2018–2037 forutsetter at biltrafikken opprettholdes på dagens nivå i 20 år. Rødt mener at det er klimapolitisk helt vanvittig å binde seg på denne måten til å opprettholde privatbilismen. Dersom vi skulle lykkes i å få biltrafikken ned, slik vi klimapolitisk er nødt til, raser samtidig det finansielle grunnlaget under Bybanen sammen. Bompengene står i skarp motsetning til klimakampen.

Bompengeavtalen betyr også sløsing i stor stil. Av de 20,1 milliardene som skal innkasseres under bompengeavtalen, er det bare 11 milliarder som blir igjen som bidrag til bane, vei, tunnel m.m. 1,6 milliarder forsvinner i administrasjon, og 7,5 milliarder forsvinner i netto rentekostnader.

I alt 9,1 milliarder av bompengene fordufter altså. Rødt mener at det er grovt uansvarlig å sløse bort mer enn 9 milliarder kroner på denne måten.

Derfor foreslo Rødts Bjørnar Moxnes på Stortinget før jul at staten skulle finansiere 100 prosent av Bybanen. Det fikk bare Rødts stemme.

Finansiering gjennom statens vanlige skattesystem ville altså ha spart fellesskapet for mer enn 9 milliarder kroner. De andre partiene har to ansikter: Ett ansikt i bystyre og fylkesting, der de snakker om at staten må dekke mye mer, og et helt annet ansikt i Stortinget, der de stemmer mot at dette skal skattefinansieres på vanlig måte over statsbudsjettet.

Les også

BT-leiar: Dei bybanevenlege partia må vise litt meir sjølvtillit i møte med bommotstanden

Frp tar kaken: De fremstår lokalt som veldig imot bompenger, mens de i regjeringen sitter med samferdselsminister og finansminister, som intenst motsetter seg at staten skal betale, for da blir det mindre skattelettelser til de rike.

De partiene som nekter å skattefinansiere bybane og kollektivtransport, og dermed presser frem bompenger, må ha veldig god råd når de kan søle bort mer enn 9 milliarder kroner.

Dessuten: Å skattlegge i form av bompenger rammer tilfeldig og ofte veldig usosialt. Vi forstår godt raseriet hos mennesker i nordre Åsane og andre som rammes helt urimelig av voldsomme bompengeutlegg. Det er feil å tvinge folk til å flytte fordi de ikke råd til å betale titusener av kroner i bompenger til en bybane som går helt andre steder, samtidig som de selv ikke får andre transportalternativer enn bilen sin. Da blir de selvsagt opprørte og sinte. Mange av dem blir hissige bybanemotstandere, mens det egentlig er bompengene de er imot.

Les også

75 nye bomstasjoner med Frp i regjering. Bompenger har gått fra vinnersak til hodepine for Frp.

Enda et poeng: Den infrastrukturen som bygging av bybane utgjør, må antas å ha en levetid på 40–50 år. At den da skal finansieres av dem som bor her i de 20 årene fra 2018-2037, gjør også at belastningen blir uforholdsmessig stor på dem. Det styrker argumentene for vanlig, statlig skattefinansiering.

Ved valget kan bompengeraseriet føre til flertall for å stoppe videre utbygging av bybane. Selv om vi er uenige i enkelte av trasévalgene, mener vi i Rødt at bybane er en fremtidsrettet form for kollektivtransport. En by som Bergen trenger et transportsystem som har bybane som ryggrad og et godt busstilbud i tillegg. Det er ille hvis dette skal bli stoppet fordi en desperat bompengeskattlegging gjør folk så sinte at de går mot hele utbyggingen.

Bompengeringen i Bergen kom i 1986. Vi var imot. Den skulle gjøre det mulig å satse på motorveier. En strategisk katastrofe. På få år økte biltettheten i Bergens-området voldsomt, mens kollektivtransporten stupte. Den videre byplanleggingen i Bergen skjedde på bilens premisser.

Bompengeringen er det motsatte av et miljøtiltak. På nytt har den klimapolitisk svært skadelige effekter. Det er ingen skam å snu!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg