Skøytesporten vil trolig forsvinne i Bergen

Kommunen må ta advarslene fra toppløperne på alvor.

Publisert Publisert

UNGE LOVENDE: Håvard Holmefjord Lorentzen, Sverre Lunde Pedersen og Sindre Henriksen er med rette bekymret for den neste generasjons skøyteløpere, mener Norges Skøyteforbund. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

  • Mona Adolfsen
    President, Norges Skøyteforbund
  • Håkon Dahl
    Generalsekretær, Norges Skøyteforbund
  • Martin Halvorsen
    Styreleder, Hordaland Skøytekrets
  1. Leserne mener

Våre olympiske toppløpere i Bergen roper nå varsku og advarer mot at skøytesporten kan dø ut i Bergensregionen. De har vår fulle støtte. Det haster med å ta grep, slik at kommende generasjoner får anledning til å dyrke den idretten toppløperne har lyktes å nå til topps i.

Isen vil ikke bare forsvinne for dem som driver konkurranseidrett på ulike nivå, den kan forsvinne for alle som ønsker å drive med skøyter, både unge og gamle. Skøytesport er en aktivitet som lett og billig fremmer folkehelsen. Terskelen for å ta på seg skøyter og gå på isen er svært lav. Skøyteisen gir en unik mulighet til aktivitet i fellesskap.

Dersom vi i Vestland hadde tilgang på like mange og gode haller som det er i for eksempel Stavanger, ville nok interessen vært større i regionen vår.

Håvard Holmefjord Lorentzen, Sverre Lunde Pedersen og Sindre Henriksen kan leve med at Bergen kommune har forsømt seg når det gjelder å tilrettelegge for at hurtigløp kan dyrkes i Bergen. Våre OL-mestre reiser enten til Stavanger, Hamar eller til utlandet for å finne trenings- og konkurransearenaer.

Deres frustrasjon, slik det kom til uttrykk i TV 2 og BT, er at nye generasjoner ikke får anledning til å dyrke skøytesportens gleder slik de har fått. De er med rette bekymret for den neste generasjons skøyteløpere.

Årets norgesmester i kunstløp, Silja Anna Skulstad Urang, kommer fra Bergen. I et intervju med BT nylig forteller hun at Bergenshallen stenger før påske og først åpner igjen i midten av august. Det gjør at hun må til utlandet for å finne treningsmuligheter i løpet av våren og sommeren. Hun er slett ikke alene.

Byen kunne ha hatt et enda bredere tilbud dersom det hadde vært isflater tilgjengelig.

Denne vinteren har ikke forholdene ligget til rette for stor skøyteaktivitet på Slåtthaug. Dette skyldes ikke bare værforholdene, men også anleggsvirksomhet for en fremtidig idrettspark.

En idrettspark uten en hall for hurtigløp på skøyter vil medføre at nye olympiske skøyteløpere fra Bergen får det vanskeligere. Enda viktigere er det at skøytesporten i byen trolig forsvinner permanent.

Vi er sterkt bekymret for at Bergen kommune ikke ser seg råd til å videreutvikle Slåtthaug kunstisbane til et moderne anlegg. Kommunen må ta bekymringene til Håvard, Sverre og Sindre på alvor.

De snakker på vegne av Bergens befolkning og oppvoksende generasjoner.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg