Frykten for religion

Publisert Publisert

Biskop Halvor Nordhaug savner gode argumenter fra Human-Etisk Forbund. Foto: Rune Nielsen

Debattinnlegg

  • Halvor Nordhaug
    Biskop i Bjørgvin
  1. Leserne mener

Human-Etisk Forbund (HEF) har en sær oppfatning av skolens livssynsnøytralitet, og den svarer ikke til dagens regelverk. I sitt svar på mitt innlegg i BT (14.12) mener nestleder i HEF, Christian Lomsdalen (19.12), at enhver medvirkning fra kirken i KRLE-faget er et problem, selv om kirkens folk holder seg til spillereglene og ikke driver forkynnelse.

I mitt innlegg nevnte jeg undervisningsopplegget «Vandring gjennom Bibelen, som kirken tilbyr skolene på 5. trinn, som et eksempel på et godt fungerende opplegg innenfor KRLE-fagets regelverk.

Lomsdalen mener imidlertid at dette opplegget i seg selv er forkynnende, og derfor ikke bør finnes i skolen. Hva er hans argument? Jo, flere foreldre har i mange år har klaget til HEF, til kommunen og fylkesmannen på det som kirken presenterer. Men dette duger ikke som dokumentasjon av at kirkens folk har gått utover gjeldende regelverk. Lomsdalen har bare vist at noen foreldre er enig med ham og HEF, og er imot at kirken får presentere dette opplegget på skolene.

Det er en styrke for KRLE-faget at folk fra ulike livssyn får presentere sine gudshus, symboler og hellige skrifter for elevene, og slik gi dem et bedre innblikk i de livssyn de leser om i lærebøkene. «Vandring gjennom Bibelen» er nettopp et slik opplegg. Det er ikke forkynnelse, og kirken ønsker at faglærer skal være til stede.

Lomsdalen avviser at kirken skal få drive opplegg for trospplæring i SFO-tiden, selv om det skjer i kirkens egne lokaler. Dette fremstår som en tilnærmet allergisk reaksjon mot ethvert livssyn som, i motsetning til HEF, formidler gudstro. At noe skjer i kirkens lokaler i SFO-tiden, gjør ikke dette til skolens arrangement. Det står jo på regjerningens egne nettsider at SFO «er ikke en del av skolen».

Det er opp til kommunen å fastsette rammene for SFO. I dag slipper både idrettslag og kulturskole til i SFO-tiden, slik det fremgår av nettsidene til Bergen kommune. Jeg antar de også bruker skolens egne lokaler. Det er riktig og flott, selv om det ikke er tilbud som alle elevene deltar i. Men HEF mener altså at nettopp formidlingen av et livssyn som skjer i egne lokaler og i forståelse med foreldrene, stiller i en helt egen klasse og må for all del holdes unna elevene.

HEF er prinsipielt imot kirkens medvirkning i KRLE selv om den skjer innenfor regelverket, og mot enhver livssynsformidling i SFO-tiden. Men argumentene savnes. Lomsdalen avslutter med å ønske god romjul, og jeg returnerer det ønsket med glede.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg