Sur bjelleklang fra byrådet

Gudene må vite hva de eldre i Bergen har gjort for å fortjene dette.

Publisert:

UMUSIKALSK: Eldre på sykehjem fortjener å få god, fersk julemat, mener Arnt Steffensen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Arnt Steffensen
Leder i Kost- og ernæringsforbundet

Det er desember og tid for julemat. Hvilken lykke når eimen av pinnekjøtt sprer seg i huset! Forventningene og velværet som sprer seg i kroppen!

På sykehjem står måltidene sentralt. Det er ikke tilfeldig. De fleste av beboerne er demente, men ved synet, duften og smaken av en favorittrett husker de ofte tilbake til yngre dager. Det er derfor sykehjemmene så ofte har tradisjonsmat på menyen.

«God mat og hyggelige måltider i pleie- og omsorgstjenestene kommer ikke av seg selv, men er avhengig av maten som serveres, brukernes ønsker og kompetanse hos ansatte. For å løfte dette feltet må Bergen kommune utvikle gode tjenester med god ernæringspraksis som fremmer matglede og et sunt, bærekraftig kosthold.»

Dette er en god beskrivelse av hva som skal til for å lykkes med god matomsorg. Ordene er hentet fra det forrige byrådet, som for ett år siden la frem «Maten servert – handlingsplan for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten 2018 – 2023».

Les også

Her lager ungdommene mat til de eldre. De eldre hjelper ungdommene med leksene.

Planen ble vedtatt, men man rakk knapt å komme i gang, før det nå virker som byrådet, med sine kuttforslag, helst vil skrinlegge det hele. Det skulle ansettes fire ernæringsfysiologer. Ingen har foreløpig sett noe til dem. For riktig å understreke budskapet, vil de legge ned kjøkkenene på Kolstihagen sykehjem og Lyngbøtunet bo- og servicesenter.

Man viser til at måltidene herfra er dyre, men unnlater å nevne grunnene, som at kjøkkenet dekker transportutgiftene, når maten kjøres ut til andre sykehjem. Nå skal dette opp i bystyret. Går det gjennom, blir det kun ett produksjonskjøkken igjen i kommunen.

Dette er umusikalsk. Ap har fått gjennomslag på Stortinget for å lage en nasjonal ernæringsstrategi for eldre. Ap i Bergen gjør det motsatte.

I regjering arbeider KrF for bedre mat på sykehjemmene, gjennom eldrereformen «Leve hele livet». KrF i Bergen gjør det motsatte. Dette er sur bjelleklang og gjerrig politikk. Man får visst de politikerne man fortjener, så gudene må vite hva de eldre i Bergen har gjort for å fortjene dette.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg