Regjeringen satser på havvind

DEBATT: I den videre utviklingen av havvind må bedriftene oppsøke markedet. Det ligger først og fremst i utlandet.

Publisert: Publisert:

INGEN STØTTEORDNINGER: Vi ønsker å legge til rette for videre utbygging av lønnsom fornybar energi, men det er ikke aktuelt med nye støtteordninger, skriver olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP). Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Kjell-Børge Freiberg
Olje- og energiminister (Frp)

I BT 28. april skriver stortingsrepresentantene Espen Barth Eide og Eigil Knutsen at Norge må satse på havvind. Regjeringen er allerede godt i gang.

Vannkraften har lagt grunnlaget for vårt fornybare kraftsystem. Etter hvert har også vindkraft på land blitt lønnsomt. Vi ønsker å legge til rette for videre utbygging av lønnsom fornybar energi, men det er ikke aktuelt med nye støtteordninger.

Kostnadsforskjellen mellom vindkraft på land og til havs er fortsatt stor, selv om teknologien utvikler seg raskt og kostnadene faller. Derfor er ikke vindkraft til havs et alternativ for den norske kraftforsyningen de nærmeste årene.

Våre europeiske naboer har et annet utgangspunkt enn Norge, som allerede har en kraftforsyning basert på fornybar energi. For mange land er vindkraft til havs allerede et svært godt alternativ når fossil kraftproduksjon skal fases ut.

Vindkraft til havs står for den største eksporten av varer og tjenester innen fornybar energi fra Norge. Norske kompetansemiljøer, ikke minst på Vestlandet, har gode utgangspunkt.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) Foto: Bård Bøe

Les også

Arild Hermstad (MDG): – Vi må tenke større om havvind

Vi har et bredt støtteapparat som står klart til å støtte de beste ideene. Havvind er et satsingsområde i Energi21, vår nasjonale strategi for forskning, utvikling og kommersialisering av klimavennlig energiteknologi. For teknologiutvikling innen vindkraft til havs er Enova det viktigste virkemiddelet. Equinor har søkt Enova-støtte til Hywind-Tampen, som ved hjelp av flytende vindturbiner skal forsyne petroleumsaktiviteten med fornybar kraft.

På litt sikt kan vindkraft til havs bli konkurransedyktig i det norske markedet. For å være i forkant av en slik utvikling forbereder vi åpning av ett eller to havområder i Norge hvor selskaper kan søke om konsesjon.

I debatten om vindkraft på land hevder noen at havvind er løsningen. Men i tillegg til høye kostnader er det heller ikke konfliktfritt med vindkraft til havs. Her må det gjøres grundige avveininger, der flere hensyn, som fiskeri, skipsfart og naturmangfold, blir ivaretatt.

Vindkraft til havs har stort potensial. Ambisjonen må være at norsk industri fortsetter å være i front i dette markedet og øker sin markedsandel.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg