«Ekte menn blir ikke voldtatt»

DEBATT: Man kan faktisk få ereksjon under et overgrep, uten at dette har med lyst å gjøre.

Publisert Publisert

UTSATTE MENN: Mange spør seg om de «egentlig likte det» eller «ba om det», skriver de tre psykologene. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX

Debattinnlegg

  • Marita Hovland Evensen, Trine Skeistrand Kjoberg og Silje Segadal Fluge
    Psykologer, Bergen
  1. Leserne mener

«Menn har alltid lyst på sex».

«Det går ikke an å bli voldtatt av en dame».

«Fikk du ereksjon var du med på det».

«Ekte menn blir ikke voldtatt».

Har du hørt noen si dette? Har du kanskje tenkt noe slikt selv? Forskning viser at dette er utbredte voldtektsmyter som finnes i Norge.

Én av ti menn rapporterer å ha blitt utsatt for en form for seksuelt overgrep, og mørketallene er sannsynligvis store. Hvorfor er ikke overgrep mot menn da et større tema?

Voldtektsmyter er vanlige, men usanne oppfatninger om voldtekt som plasserer skylden hos offeret, og forsvarer den som overgriper.

Mytene påvirker menns opplevelse av å bli utsatt for et overgrep. De påvirker også hvordan seksuelle overgrep mot menn omtales i mediene, eller snarere hvordan det ikke omtales.

Når mediene omtaler overgrep, handler det stort sett om kvinner. Selv om det er klart flere kvinner som blir utsatt for overgrep, er det påfallende at menn omtrent ikke nevnes.

Overgrep mot menn blir ofte oversett, bagatellisert eller latterliggjort.

Noen ganger ser vi at temaet blir gjort narr av.

Eksempler som er debattert det siste året er blant annet en «morsom» gjengvoldtekt av en mann i NRK-serien Magnus og om en «Ex on the beach»-deltaker skal ha blitt forsøkt presset til trekantsex.

Som flere andre spør også vi: Hadde man håndtert disse hendelsene på en annen måte dersom offeret var en kvinne? Hvordan er det for utsatte menn å oppleve at det de har opplevd latterliggjøres og bagatelliseres?

Les også

Mann: – «Alle» visste om overgrepene

Amnesty Norge gjennomførte nylig en kampanje for en lov som fastslår at seksuell omgang uten eksplisitt samtykke er voldtekt.

I sosiale medier har de gjentatte ganger publisert filmer og tekster med overskrifter som «Norge svikter kvinner som blir voldtatt». Hvorfor ikke inkludere gutter og menn?

Amnesty er en viktig stemme i kampen mot seksualisert vold, og dette er helt sikkert ikke gjort med hensikt.

Men det viser hvordan selv de som har mye kunnskap om temaet glemmer å inkludere mannlige ofre. Dette kan få følger for utsatte menn.

Vi har gjort en forskningsstudie på hvordan menn opplever det å ha blitt utsatt for seksuelt overgrep i voksen alder.

Funnene viser hvordan voldtektsmyter, og holdninger rundt maskulinitet og hva en «ekte mann» skal være, stopper menn fra å si ifra og be om hjelp.

Mange forteller om skam fordi de tenker at det ikke burde være mulig for en mann å bli voldtatt. «Ekte menn» skal kunne forsvare seg og være seksuelt dominante.

Det å være et «voldtektsoffer» passer ikke med dette, i hvert fall ikke hvis de fikk ereksjon under overgrepet.

Mange spør seg da om de «egentlig likte det» eller at de på en eller annen måte «ba om det».

Men man kan faktisk få ereksjon under et overgrep uten at dette har med lyst eller tenning å gjøre; det kan skje på grunn av berøringen i seg selv, eller fordi kroppen blir veldig aktivert av redsel.

Sterk redsel kan også gjøre at man blir helt handlingslammet og ikke klarer å kjempe imot.

Dermed er det ikke slik at overgriper nødvendigvis må være større og sterkere enn offeret for at en voldtekt skal kunne skje.

Menn kan oppleve å bli presset til samleie av kvinner, gjerne kvinner de kjenner fra før. Mange menn forteller dessuten at de blir voldtatt i søvne eller når de er sterkt beruset, eller at de utsettes for alvorlige trusler dersom de kjemper imot.

For mange er det å være mann så viktig for identiteten at de opplever å gå i oppløsning når de utsettes for et overgrep.

Dersom man i tillegg blir møtt av holdninger som at det man har opplevd ikke var så alvorlig, at man var med på det selv, eller kommentarer som «du fikk deg jo noe!», kan situasjonen oppleves enda vanskeligere.

Les også

– Noen gang kan det være litt spennende og godt å bli tatt på tissen. Jeg har møtt overgripere som forteller at de utnyttet dette til å innbille barnet at det egentlig er de som vil det.

Enkelte innslag i mediene den siste tiden gir heldigvis grunn til optimisme. Kripos oppfordret nylig mannlige utsatte til å anmelde overgrep, og flere saker om overgrep av menn i

Forsvaret har blitt løftet frem i nasjonale aviser. Mannlige utsatte var dessuten representert i den populære serien «Jeg mot meg». Vi håper at flere vil gjøre som dem.

Vi har alle et ansvar for måten vi snakker om overgrep på og hva vi anerkjenner som en voldtekt. Våre holdninger har stor betydning for hvordan utsatte har det i etterkant av et overgrep.

Vi ønsker at voldtekt skal anerkjennes som voldtekt uavhengig av offerets kjønn, slik at alle overgrepsutsatte i større grad kan oppleve å bli sett og støttet.

Derfor ønsker vi å se at utsatte menn inkluderes i omtale og forebygging av seksuelle overgrep, noe man enkelt kan gjøre ved å bruke formuleringen «overgrepsutsatte» istedenfor «kvinnelige ofre» når man snakker om temaet.

På denne måten kan vi bidra til at menn ikke føler seg alene og forhåpentligvis fjerne stigma rundt det å være mann og overgrepsutsatt.

Har du en historie du vil dele? Send en e-post til debatt@bt.no!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg