Derfor er de nye parkeringsreglene så bra

Her er fire grunner til at de nye reglene utgjør et gode.

Publisert Publisert

BILFRITT: Fra 1. april blir det vanskeligere å parkere i sentrum hvis man har mer enn én bil. Bildet er fra 1980 da Festplassen ble brukt som parkeringsplass. Foto: Arne Nilsen

Debattinnlegg

  • Thor Haakon Bakke
    Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)
  1. Leserne mener

Fra 1. april trer den nye boligsoneforskriften i kraft i Bergen kommune. Fra nå av må alle besøkende biler betale utenfor sentrum, uavhengig av type kjøretøy. Midlertidige parkeringstillatelser fjernes i sentrum og parkeringstillatelser pr. boenhet reduseres fra to til én.

Her er fire grunner til at endringene i boligsoneforskriften er et gode for bergenserne og klima:

Nummer én. Beboere som trenger parkering får plass. Beboere som trenger bil bør ha mulighet til å parkere. Det har vært et økende problem at besøkende med elbil tar opp plassen til beboere i sonene utenfor sentrum, slik at beboere har måttet lete lenge for å kunne parkere.

Det er derfor helt på sin plass at også elbilister må betale for å parkere utenfor sentrum, slik den nye forskriften legger opp til.

KLIMATILTAK: Både vi og klimaet har det bedre med mindre bilkjøring, skriver byråd Thor Haakon Bakke (MDG) Foto: Tuva Åserud

Nummer to. Grønt prioriteres fremfor grått. Uansett hvilken biltype du har – om det er en dieselbil, hybrid eller elbil – bruker den omtrent samme mengde areal når den står parkert. Areal er en begrenset ressurs, spesielt i sentrum.

Samtidig står en gjennomsnittsbil stille 96,8 prosent av tiden. Det er derfor et stort potensial for blant annet bildeling. Jeg vil at sentrum skal være for alle bergensere, med handlegater, parker, lekeplasser, folkeliv, og god stemning.

Nummer tre. Færre biler gir kutt i klimagassutslipp. Bilkjøring er både den største kilden til forurensing av byluften, og utslipp av mikroplast til naturen og havet. Både vi og klimaet har det altså bedre med mindre bilkjøring, og endring i forskriften er et av mange nødvendige bidrag til det.

Nummer fire. Unntak for dem som trenger det. Næringsdrivende og andre med særskilte behov kan søke om flere biler. Hvis næringsdrivende med forretningsadresse i en boligsone har et særskilt behov for parkering, kan vedkommende søke om å få en ekstra parkeringstillatelse. Husholdningene har også mulighet til å søke om å få flere parkeringstillatelser i særlige tilfeller.

Ordningen har vært på høring, i tillegg til å bli omtalt i pressen, og endringene skal evalueres. Men i møte med de dels sterke reaksjonene de siste dagene, ikke minst i kommentarfelt på nettet, er det viktig å minne om at begrunnelsene nevnt over alle er bidrag til å løse ekte, reelle problemstillinger: Behovet for parkeringsplass for dem som trenger det, mindre utslipp, mer plass, eller mindre støy. Rett og slett en bedre by.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg