Oppdretterne må bidra til felleskassen

En lakseskatt vil komme både næringen og fisken til gode.

Publisert: Publisert:

JA TIL SKATT: Vestland fylke med sine seks nasjonale laksefjorder og 13 nasjonale laksevassdrag har noen forpliktelser, skriver Reidar Staalesen (Ap). Foto: Privat

Debattinnlegg

Reidar Staalesen 
Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet

I disse skattelistetider er det interessant å følge debattene om den pågående lakseskatt-utredningen. De som har slått seg stort opp på lakseoppdrett, er, ikke overraskende, godt representert på «riking»-listene.

Flertallet i utvalget som utreder lakseskatten, mener at en 40 prosent beskatning er rimelig, med tanke på deres eksklusive tilgang til felles havressurser. Det får bransjeorganisasjonen Sjømat Norge til å steile. De frykter utflagging og økt konkurranse fra blant annet landbaserte anlegg.

Flere oppdrettere truer med utflagging om skatten blir en realitet, blant andre Ole Braanaas, som de siste tre årene har hatt en eventyrlig gevinst på over en halv milliard kroner.

Frykten for lukkede anlegg og landbaserte anlegg hos Sjømat Norge, tror jeg er overdrevet akkurat i denne sammenheng. Men det er klart at de som tenker nytt, grønt og med et miljøperspektiv, vil ha et enormt fortrinn hos forbrukere, som ønsker produkter med minst mulig belastning for villfisken og på miljøet i havet.

Potensialet til denne skatten er syv milliarder ekstra i statskassen. Dette er skatt som vil bidra til styrking av velferdsetaten og fellesskapet. Deler av denne skatten kan benyttes direkte til å finne bedre løsninger som denne næringen har utfordringer med. Ikke som avgift for forurensing, eller som avlat. Men gjennom noe som kommer oppdretterne til gode, gjennom forskning og nye løsninger som kan gjøre næringen bærekraftig og minske fotavtrykket på miljøet.

I tillegg kunne deler av en eventuell skatteøkning gått til restaurering og tiltak i vassdrag i oppdrettsintensive områder.

Vestland fylke vil bli det største havbruksfylket. Samtidig har vi her en rekke elver og vassdrag, der den genetiske tilstanden i elvene er dårlig.

Fiskemulighetene for befolkningen er innskrenket gjennom stengte vassdrag og restriksjoner, grunnet lave bestander av laks og sjøørret. Lakselus fra oppdrettsanleggene er den største trusselen mot villfisken.

Vi har og forpliktelser i Vestland gjennom seks nasjonale laksefjorder og 13 nasjonale laksevassdrag. Klarer man å styrke disse, i tillegg til alle vassdragene som ikke er tilknyttet denne ordningen, så vil man både bedre omdømmet til næringen og forhåpentligvis styrke bestandene av laks og sjøørret i fylket.

Dette burde være noe man kunne enes om. Laksenæringen er avhengig av løsninger, slik at de kan vokse. Villfisken er avhengig av løsninger som ikke er bestandsregulerende. For allmennheten er det rimelig at de som tjener på fellesskapet, betaler tilbake via skatt til fellesskapet.

En slik skattlegging vil ikke være et nytt påfunn. Både kraftbransjen og oljenæringen har slike skatter, og inntektene har bidratt til å bygge landet og velferdsstaten.

Nå er det på tide at næring som benytter seg av og begrenser allmennhetens tilgang til våre felles havressurser, bidrar mer til felleskassen!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg