Forakt for erfaring i byrådet

Det kan virke som om partiene kappes om å satse på yngre politikere.

Publisert:

UNGE: Det nye byrådet har en rekordlav gjennomsnittsalder på 34 år. Fra venstre: Katrine Nødtvedt (28), Erlend Horn (32), Linn Kristin Engø (26), Roger Valhammer (35), Thor Haakon Bakke (31), Lubna Jaffery (39) og Beate Husa (48). Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Terje Steen Edvardsen
Minde

I presentasjonen av den nye byregjeringen i Bergen, byrådet, har vi fått demonstrert en enestående forakt for erfaring. Ingen av de syv byrådene har passert 50 år. Kun en av byrådene er over 40 år (48). Den yngste er 26 år, mens resten av byrådene er i 30-årsalderen.

Jeg tror det er verdifullt med blanding i ledergrupper som utøver makt, det gjelder bakgrunn, kjønn og alder. Her får vi presentert et lag med unge og sikkert flinke mennesker. Men det kan virke som om partiene kappes om å vise at de satser kun på yngre politikere.

Majoriteten av velgerne derimot er over 50 år. Det er mildt sagt et tankekors at lengre politisk og yrkesmessig erfaring ikke tillegges vekt.

Til alt overmål fikk partiene som også var byråd i forrige bystyre, en drepende tilbakemelding i valget ved at de gikk kraftig tilbake. Men dette hadde kanskje ikke noe med alder og byrådets politikk å gjøre?

Det er mye flott i byrådsplattformen. Men der er mange skjær i sjøen som kan hindre god styring av bypolitikken. Jeg ser ikke bort fra at en blanding mellom yngre og eldre byråder ville bedret sjansen for god gjennomføring.

Det er hyggelig i en ledergruppe når man er i samme unge aldersgruppe, har studert i samme tidsrom, og deler «riktige» tanker i tiden. Men er det klokt å overse verdien av politisk og yrkesmessig erfaring i et byråd?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg