Luftambulansens sentral bør ligge i Bergen

DEBATT: Bergen er det naturlige valget som AMK-sentral for Luftambulansen.

UNIK: Bergen er det eneste alternativet som sikrer alle helikoptre mulighet for fysisk kontakt mellom mannskapet i maskinen og mannskapet i sentralen, mener Robert Bergesen Skaar. Jan Ove Berntsen

Robert Bergersen Skaar
Foretakstillitsvalgt Delta Haukeland universitetssjukehus

I mai skal Helse Vest bestemme hvor sentralen for Luftambulansene (LA-AMK) skal plasseres. I dag blir luftambulansene i Førde, Bergen og Stavanger styrt fra sine sentraler, men nå er det et bredt ønske om å samle denne funksjonen for å øke kvaliteten og sikkerheten.

Lokaliseringen vil påvirke pasientflyten inn i sykehuset, særlig opp mot sykehus som har regionale og nasjonale spesialfunksjoner. I resten av landet har man derfor valgt å samle dette. I Helse Vest står valget mellom Bergen og Stavanger.

Den siste tiden har det vært flere medieoppslag hvor vi har lest forskjellige argumenter. Dette er krevende å forholde seg til og krever et gjensvar.

Robert Bergensen Skaar Privat

7. mars gikk ansattrepresentant i Stavanger Egil Olsen ut i NRK og ga et inntrykk av at flysikkerheten i dag er bedre ivaretatt i Stavanger enn i Bergen. Dette har seinere Norsk Luftambulanse ved flygesjef Bragstad avvist.

Deres klare innstilling er at selve plasseringen ikke har noe å si for flysikkerheten, men at det derimot er samlingen av sentralene som øker kvaliteten og sikkerheten.

Jeg er helt enig med Bragstad, og vil også vektlegge viktigheten av fysiske møter i hverdagen. Bergen er det eneste alternativet som sikrer alle helikoptre en mulighet for fysisk kontakt mellom mannskapet i maskinen og mannskapet i sentralen. Dette er i tråd med andre regioners erfaringer.

I Stavanger Aftenblad 3. april oppgir Egil Olsen at han frykter at AMK-sentralen i Stavanger vil miste sin regionale AMK-funksjon (R-AMK) om Bergen får tildelt LA-AMK. Han oppgir videre at han er redd for å miste ansatte om R-AMK flytter til Bergen. Det han glemmer å fortelle er at AMK Stavanger økte sin bemanning i 2018, for blant annet for «ruste AMK til å møte fremtidige oppgaver».

AMK Bergen er i en særstilling på Vestlandet når det gjelder antall 113-hendelser per operatør. Videre har vi flere ansatte, i høyere stillingsandeler, enn for eksempel Stavanger. Både vi tillitsvalgte med AMK-bakgrunn og vår ledelse mener man minst må ha 50 prosent stilling for å oppnå og opprettholde en god kompetanse.

Les også

Les også: Helse Vest vil bestemme hvem som får AMK-sentral i mai

3. april melder NRK Hordaland og NRK Rogaland at Luftambulansen flyr oftere i Stavanger enn i Bergen. Det er for så vidt riktig. Men her henter man de tallene som passer sin argumentasjon. Man glemmer å nevne at Bergen ifølge tall fra 2017 tok imot 298 eksterne helikopter mens Stavanger tok imot 65 i samme periode. Dette da i tillegg til egne Luftambulanseflyginger.

Det er altså flere flyginger inn til Bergen (totalt sett) enn til Stavanger. Skal vi telle antall maskiner så må vi altså ta med helikoptre fra Førde, Stavanger, Ål, samt redningshelikoptre etc. Skal Stavanger-miljøet fortsatt prosedere sin sak i mediene, så ber jeg om at utspillene er korrekte.

Jeg er enig i med dem som sier at AMK Stavanger også er robust nok til å ivareta oppgaven. Men jeg vil fortsatt hevde at samlet sett, så kan Bergen gi det beste medisinsk-faglige og det beste sikkerhetsmessige tilbudet i fremtiden. Jeg er glad for at Bergen har støtte i Helse Fonna og i Helse Førde.

Selv styrelederen i Helse Stavanger støtter oss: «Dette handler om beredskapen til hele helseregionen, og det er en oppgave jeg mener hører hjemme på regionsykehuset. Det var derfor jeg foreslo at vi skulle levere en innstilling om Haukeland», sier Kvinnsland til NRK.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg