Ja til svenske tilstander!

Sverige bygger veier døgnet rundt. Uten bompenger.

Publisert:

KONTRAST: Mens man i Norge snart passerer 300 Autopass-stasjoner, har Sverige i dag kun to bompengeinnkrevinger, eller infrastrukturavgifter som de kalles: Broavgift Motala og broavgift Sundsvall, skriver innsender. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Morten Klementsen
Ordførerkandidat, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, Alver kommune

Morten Klementsen Foto: Privat

I Sverige ser man all infrastruktur under ett. Vei, ferger, tog og flytrafikk er alle under samme tak hos det Svenske Trafikverket. Det viktige er mobilitet for innbyggerne og næringsliv. Derfor er det Trafikverket som har hånden på rattet i bygging av infrastruktur, mens de svenske politikerne klokelig holder seg borte fra helhetlig planlegging og gjennomføring.

Det svenske Næringsdepartementet har ansvaret for en bindende nasjonal fremdriftsplan på bakgrunn av forslag fra Trafikverket. Fremtidsplanen etableres for en tiårsperiode. I Norge er det Samferdselsdepartementet som har ansvaret for Nasjonal Transportplan (NTP), som ikke er bindende.

«Vi må tenke hva som er best samfunnsøkonomisk og transportøkonomisk. Det er det utbygging av vei og jernbane handler om for oss», sier prosjektsjef Bo Larsson til Teknisk Ukeblad.

I Norge passerer vi snart 300 Autopass-stasjoner. Sverige, som har flere innbyggere og svakere økonomi, har i dag kun to bompengeinnkrevinger, eller infrastrukturavgifter, som de kalles: Broavgift Motala, som har en infrastrukturavgift på 5 eller 11 kroner, avhengig av motorvogntype, og broavgift Sundsvall, som har en infrastrukturavgift på 9 kroner per passering.

Stockholm og Göteborg har en «trängselskatt», som også er en miljøavgift. Prisene her er fra 9 til 35 kroner, dagtid, mandag til fredag. Ingen skatt betales i helgen eller på kveldene i ukedagene. Riksvei-ferger i Sverige er avgiftsfrie å benytte, da de regnes som en del av veien.

Les også

Slik blir din nye bompengehverdag

Det overordnede målet for Svensk veibygging er å opprettholde en samfunnsøkonomisk effektiv og langsiktig holdbar transportordning for innbyggere og næringsliv over hele landet.

På listen over land med god veikvalitet ligger Norge på 67. plass, ifølge World Economic Forum. Albania, som er kjent for sine dårlige veier, ligger på 56. plass. Sverige ligger på 21. plass.

I stedet for at Oljefondet låner ut milliarder av kroner til blant annet tysk veibygging, bør vi bruke av oljefondet for å investere i infrastruktur her hjemme. Dette er samfunnsbygging som kommer dagens og fremtidige generasjoner til gode. Bompengefinansiering er et unødvendig onde.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg