Bussjåfører bruker bare halve arbeidstiden til å frakte folk

Svært mye av arbeidstiden vår går med til å kjøre tomme busser med «skyss.no» i skiltkassen.

Publisert Publisert

FEIL KRITERIER: Det er noen ganger bare tusenlapper som avgjør vinneren av anbudskonkurransen. Ikke hvilket selskap som har den beste skadestatistikken, det beste serviceomdømme eller den mest intelligente måten å kjøre buss på, skriver Ørjan Takle. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Debattinnlegg

  • Ørjan Takle
    Bussjåfør, Minde
  1. Leserne mener

Så er turen kommet til meg og mine kolleger – igjen. Vår arbeidsgiver de siste syv årene tapte anbudskonkurransen. Vi kjører nå i ny uniform, med nye busser og ny arbeidsgiver. I forbindelse med byttet ble rundt 150 busser og 300 uniformer sanert, og like mange fabrikknye busser og uniformer kjøpt inn.

Bussene i bergensområdet kjøres i dag av Tide Buss og Vy Buss. Bergen og omland er delt opp i anbudsområder. Og selv om alle kjører oransje og hvite busser med Skyss-logo, er det forskjellige selskap som har ansvaret for ulike områder. Spesielt interesserte kan finne ut hvilket selskap de reiser med ved å se på sjåførens uniform eller øverst på de bakerste sidevinduene på bussene.

Skyss er en del av Hordaland fylkeskommune. De verken eier eller kjører en eneste buss. Derimot eier de rettighetene til å kjøre rutebuss i Hordaland, og legger disse ut i anbudskonkurranser.

Anbudskonkurransen foregikk 100 prosent på pris. Hordaland fylkeskommune bestemmer det meste helt ned til den minste detalj – hvordan bussene skal trafikkere ruteområdet, hvordan de skal være utstyrt og hvor de skal være parkert. I den grad det finnes andre konkurransekriterier enn pris, er de utformet slik at enten har man det som kreves, eller så er man ute av konkurransen.

INNSENDEREN: Anbudssystemet fungerer ikke godt nok, mener bussjåfør Ørjan Takle. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Det er noen ganger bare tusenlapper som avgjør vinneren av anbudskonkurransen. Ikke, som en kanskje burde forvente, hvilket selskap som har den beste skadestatistikken, det beste serviceomdømme, det beste arbeidsmiljøet, de beste risikoanalysene eller den mest intelligente måten å kjøre buss på.

Dagens drift, som altså i detalj styres av kontorfolk i fylkeskommunen, utnytter sjåførene i rundt halvparten av arbeidstiden til å kjøre busser i ruteproduksjon. Vi har rundt 1000 bussjåfører i Bergen, og klarer gjennom dagens drift bare å bruke omtrent 500 årsverk til å frakte passasjerer i rutekjøring. Svært mye av arbeidstiden vår går med til å kjøre tomme busser med «skyss.no» i skiltkassen.

Les også

Ingen spør oss bussjåfører hva vi mener

Bussparken er mye dårligere utnyttet enn sjåførene. I rushtiden om morgenen er det rundt 550 busser i drift i Bergens-området. Klokken 12 på formiddagen er det bare knapt 250 igjen. De andre er parkert. De fleste bussene blir tatt ut igjen i ettermiddagsrushet. På kveldstid er det bare drøyt 100 busser i drift. Mye av suksessen til Bybanen kommer av hyppigheten i avgangene. Det er altså rikelig med busser til å øke hyppigheten på flere bussruter også.

De fleste bussjåførene som parkerer bussene på formiddagen, får en såkalt delskiftpause på 2–6 timer, kompensert med omtrent 250 kroner. Bare dette alene kunne finansiert rundt 50 nye årsverk som bussjåfør. Dertil kommer kostnadene med å kjøre bussene tomme til garasjen etter første delen av delskiftet, og tomme tilbake for å frakte folk hjem om ettermiddagen.

Det er paradoksalt at i anbud verd milliarder, er busselskapenes inntjening i stor grad bundet opp i hvor mye de klarer å forhandle ned sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår. Busser og diesel koster det samme. Blant annet måler busselskapene og sjåførenes tillitsvalgte hvor mange sekunder det skal ta fra man møter på jobb og til bussen skal være klar til å kjøre ut. Det er en nødvendig aktivitet for selskapene, som kanskje har vunnet anbudet med noen titusen kroner i margin til neste anbyder.

Vi bussjåfører tror ikke at det nødvendigvis er prisen som er det viktigste. Vi tror at det for innbyggerne og passasjerene kanskje et stykke på vei er viktigere hva de betaler for, enn hvor mye det koster. Anbud må ikke lyses ut på pris alene.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg