Menneskene skal være førsteprioritet, ikke bilene

DEBATT: Det snakkes en del om bilfritt sentrum og mennesker, ikke biler. Men hva skal vi fylle byen med?

Publisert Publisert

LEKENDE SENTRUM: Hvorfor skal ikke jeg kunne ta noen himmelhøye husketurer selv om jeg har rundet 60? spør Mona Høgli. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Mona Høgli
    Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne
  1. Leserne mener

Trivselssone. Smak på ordet. Nytt og uvant, men beskriver Bergen sentrum dersom vi gir byen tilbake til menneskene slik MDG går til valg på. Vi vil at menneskene skal ha førsteprioritet i gater og på torg, ikke bilene.

En trivselssone vil si at utenom traseene for kollektivtrafikken, er det gående og folkelivet som med ulike aktiviteter eier gatene. Den grønne trivselssonen strekker seg fra Bystasjonen i sør til Den Nationale Scene i nord, fra Bryggen i øst til Vaskerelven i vest.

En sammenhengende sykkelvei gjennom sentrum er en selvfølge. Det er faktisk mulig, dersom den politiske viljen til å omprioritere areal som brukes til biltrafikk er til stede. Se på det som skjer i Oslo, der har de greid å få til en imponerende utvikling på bare fire år.

Helt nødvendig nyttetransport for varer og personer med nedsatt funksjonsevne skal selvsagt være mulig. I tillegg ligger alle de eksisterende parkeringshusene i kanten av den grønne sonen for dem som har behov for bil, og er fortsatt tilgjengelige for parkering.

Les også

LES OGSÅ: La el-løperhjulene komme

Men hva skal vi fylle sentrum med når bilene ikke lenger får ta så stor plass? Svaret er: Lek! Og da mener jeg lek i vid forstand med ulike aktiviteter for både voksne og barn.

Sentrumskjernen er utrolig fattig på tiltrekkende områder for barn, det mangler gode lekeplasser. Men det er ikke bare barn som trenger å leke.

Vi vil etablere aktivitetsplasser i sentrum for folk i alle aldre. Hvorfor skal ikke jeg kunne ta noen himmelhøye husketurer selv om jeg har rundet 60? Balansere på slakk line eller store kuler? Eller dingle i tverrstang?

Vi vil ha åpne scener, gallerier og vegger i byrommet som kan skape tettere kontakt mellom artister og bylivet, både profesjonelle og amatører. Musikere, poeter, dansere og alle tenkelige kulturformer skal få muligheter til å fylle byen med livgivende kunst og kultur.

Ser du for deg Bergen sentrum som en sydende, grønn trivselssone? Det gjør jeg. Og jeg gleder meg til den dagen naboen ringer på og spør: Blir du med til sentrum og leker?

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg