• MANGE ULYKKER: Dei siste 17 åra har det skjedd 584 personskadeulykker, 30 dødsulykker og 338 skred på strekninga Bergen-Voss. FOTO: Ørjan Deisz

Trur BT det er ei utømmeleg kjelde i Oslo?

Det er rett, det er klokt og det er framtidsretta å prioritera liv og helse først.