Et teologisk jordskjelv

Folkeflertallets oppfatninger kan ikke være normgivende for kirkens tro og forkynnelse.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg