TRAS er ikke testing av barn

Vi vet hvor viktig tidlig innsats er for barns videre utvikling og muligheter senere i livet. Da trenger vi verktøy for å kartlegge.

Publisert Publisert

Debattinnlegg

  • Torbjørn Røe Isaksen
  • Jana Midelfart Hoff
    Lege og politiker (H)
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Alle barn fortjener en god start i livet. Derfor er en god barnehage så viktig. Regjeringen og samarbeidspartiene har doblet midlene til kvalitet i barnehagen, blant annet for å få flere barnehagelærere. I tillegg settes prisen ned for familier med dårlig råd. Det er viktige løft.

I forbindelse med revidering av barnehageloven, er det sendt ut på høring et forslag om en presisering av barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering. Kravet til dokumentasjon og vurdering skal bygge på barnehagens verdigrunnlag og bidra til å styrke personalets pedagogiske refleksjon, faglige utvikling og innsikt. Norske barnehager bygger på et helhetlig læringssyn, likeverd og anerkjennelse av barndommens egenverdi. Denne presiseringen legger ikke til rette for en snever kategorisering av barns utvikling eller sortering av barn.

Barnehageeier har det juridiske ansvaret for barnehagenes virksomhet. Eier skal sikre at barnehagene drives i tråd med barnehagelov og rammeplan. Retten til å velge hvilke system, verktøy og observasjonsmetoder barnehagen skal benytte for å følge med på barnas trivsel og utvikling i barnehagen, og for å oppdage og følge opp barn med særlige behov for hjelp og støtte, ligger i dag hos eier. Regjeringen foreslår med den lovpresisering som foreligger, ingen endringer på dette området. Valg av system, verktøy og observasjonsmetoder må ha en solid faglig forankring og være basert på grundige vurderinger av nytte og relevans.

Bergen kommune har, som mange andre barnehageeiere, valgt observasjonsverktøyet Tidlig registrering av språkutvikling (TRAS) som metode for å oppdage og følge opp barn med behov for ekstra støtte. TRAS er et pedagogisk verktøy utviklet for å gi kunnskap om barns generelle utvikling og barns spesifikke språkutvikling. TRAS brukes i dag av nesten 90 prosent av landets barnehager. Kunnskapsdepartementet overstyrer ikke barnehagens valg av verktøy, men lar denne beslutningen ligge hos den enkelte kommune og barnehage.

Det er viktig med god informasjon til foreldrene om hvorfor man benytter seg av ulike observasjonsverktøy. TRAS er ikke testing av barn og skal ikke brukes til å rangere barn på en skala. Det er et verktøy som benyttes av pedagogen for å observere språkmiljøet, observere egen praksis og observere barn. Vi vet hvor viktig tidlig innsats er for barns videre utvikling og muligheter senere i livet.

Pedagogisk leder i Seljedalen barnehage sa det ganske fint i et intervju: «Vi tenker ikke at vi tester barna, men vi jobber med språket ut fra den metoden.»

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. «Er det ikke dette vi vil ha? Mål, angrep, til og med driblinger!»

  2. Slik så bilen ut etter tunnel­brannen på E39

  3. – Stormen vi har advart om, kommer nå

  4. For tre måneder siden var det krise for butikken. Nå selger hun dobbelt så mye som i fjor.

  5. Savnet gutt (4) funnet på Voss: – Han var så trøtt at han sovnet på skulderen til mannskapet

  6. Sommeren på vei tilbake: – Kan bli 20 grader fra onsdag

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg