De fleste illustrasjoner vi får se om hvor flott det skal bli når noe blir bygget ut, har kun med seg friske personer i alderen 25 til 40. Når byggene står ferdig, blir det vanskelig å ta seg frem for dem som er «hjulbeint» eller ser dårlig. Ikke av vond vilje, men fordi arkitekter og utbyggere rett og slett glemmer å tenke på at folk er mangfoldige.

I BT 14.6. hadde arkitekt og professor Sixten Rahlff en interessant kronikk om den foreslåtte nye «byen» ved Lagunen. Med kronikken fulgte illustrasjon laget av planleggerne. Rahlff reagerer på at byggene ser ut som klossene og på måten de er plassert i terrenget, som han finner intetsigende. Det har han helt sikkert rett i.

Les også:

Selv reagerer jeg på menneskene som er plassert i illustrasjonen. Kun de forventede friske personer i riktig alder. Vi ser ingen barn, ingen eldre, ingen trehjulssykler, ingen rullatorer, ingen barnevogner, ingen rullestoler, ingen trillebager, ingen med stokk, ingen rullebrett, ingen hunder — det eneste vi ser bortsett fra to bybanevogner, er en politisk korrekt sykkel.

Et forslag til byplankontoret: Ingen planer som ikke inneholder minst to ulike trillende og minst én annen med bevegelsesvansker i illustrasjonen blir realitetsbehandlet. Da blir de kanskje tenkt på.