• PÅ DNS: I 2016 ble «Vår ære/Vår makt» satt opp på DNS, 80 år etter urpremieren. Stykket ble regissert av Tore Vagn Lid, og er skrevet av Nordahl Grieg, og videreutviklet av Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid. Nå settes det opp på DNS på nytt. FOTO: Ane Bysheim, DNS

Hva motiverte Nordahl Grieg?

Han døde i strid, så vi er overlatt til oss selv for å finne svarene.