For et ulveliv

Partiene bak ulveforliket forsømmer sitt ansvar. Igjen ender ulven opp i en tilværelse på den norske rødlisten.

Publisert:

KONTAKT: Det er ikke usannsynlig at kontakten mellom mennesker, husdyr og ville dyr skjer hyppigere, skriver innsender. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Øyunn S. Kåset
Leder Grønn Ungdom Hordaland

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen forsikrer oss i sitt innlegg 13. januar i BT om at det blir felling av norsk ulv. Han henviser til en bred enighet om ulvepolitikken under forhandlingene i 2016, selv om fire stortingspartier manglet ved forhandlingsbordet. Videre forsikrer han om at det blir tatt tak i den krevende situasjonen vi står ovenfor. Radioovervåking av ulvenes bevegelser er tydeligvis løsningen på problemet, og skal avdekke om endring i ulvens adferd kan tillate felling. For et ulveliv.

Det finnes ikke lenger noe sted på denne jord som er helt fri for menneskelig påvirkning. Derfor er det ikke usannsynlig at kontakten mellom mennesker, husdyr og ville dyr skjer hyppigere. Selv om det er forståelig at norske bønder blir redde og urolige ved ulvens nærvær, er næringene som benytter seg av naturens ressurser nødt til å tilpasse seg naturen. Vi erkjenner samtidig at den delen av befolkningen som bor innenfor ulvesonen, tar en større del av ansvaret - noen vil mene belastningen for at et flertall i befolkningen ønsker ulv i norsk natur. Da er det statens ansvar å jobbe for å prøve ut nye konfliktdempende tiltak.

Heldigvis er ikke alt prøvd. Et inntektsløft for landbruket generelt og sauenæringen spesielt, samt nye tilnærminger til avl og metoder for gjeting er blant viktige virkemidler. Partiene bak ulveforliket forsømmer sitt ansvar for å beskytte dem som ikke kan tale sin egen sak. Som konsekvens ender ulven igjen i en evig tilværelse på den norske rødlisten.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg