• KONTAKT: Det er ikke usannsynlig at kontakten mellom mennesker, husdyr og ville dyr skjer hyppigere, skriver innsender. FOTO: Scanpix

For et ulveliv

Partiene bak ulveforliket forsømmer sitt ansvar. Igjen ender ulven opp i en tilværelse på den norske rødlisten.