NHH-studentene hadde rett

Solberg gjentok og gjentok at formuesskatten er en trussel mot små og mellomstore bedrifter. Nå har fasiten kommet.

Publisert Publisert

KRITISERTE OPPGAVE: Erna Solberg mente utvalget i masteroppgaven ikke var dekkende nok – og derfor ikke beskrev den reelle situasjonen med formuesskatten. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Odd E. Rambøl
    siviløkonom/sosiolog
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I 2013 publiserte to studenter ved Norges Handelshøyskole, Mari Sakkestad og Kristina Kjetland Skarsgaard en masterutredning med tittelen «Den norske formuesskatten. En analyse av skattens virkninger på små og mellomstore bedrifter». Konklusjonen i utredningen var: «Basert på tall for 70.000 bedrifter viser vår analyse at det ikke er grunnlag for å hevde at bedrifter får problemer som følge av at de må̊ betjene eiers formuesskatt.»

Senere gjentar – og gjentar – Erna Solberg at jo, formuesskatten er en trussel mot små og mellomstore bedrifter. Hun mener utvalget av bedrifter ikke er dekkende nok – og derfor ikke beskriver den reelle situasjonen. Og hun får støtte fra en rekke etablerte synsere på høyresiden, som alle forsøker å så tvil om utredningen.

Nå har fasitsvaret kommet.

Les også

Debatt: Formuesskatten er en verkebyll

Før jul ble det innført en ny ordning for betaling av formuesskatt: Eiere av virksomheter som går med underskudd, kan utsette formuesskatten i to år. Siv Jensen forklarer: «Selv om tilgangen på kapital generelt er god i næringslivet, sliter noen virksomheter med finansieringen til å opprettholde aktiviteten. Regjeringen ønsker å gi hjelp til eierne, slik at de ikke trenger å ta penger ut av virksomheten for å betale formuesskatt.»

Personlige eiere av virksomheter med underskudd kan dermed kreve å få utsatt betalingen av formuesskatt på aksjer, andeler i deltakerlignende selskaper og driftsmidler i enkeltpersonforetak i to år, for inntektsårene 2016 og 2017. Nå viser tall fra Skattedirektoratet at ordningen i praksis verken har vært interessant eller nødvendig: Per 1. juni var det bare 36 skattytere som har søkt om utsatt betaling av formuesskatten for 2016. Ingen av de 36 som har sendt inn søknadsskjemaet, som vedlegg til skattemeldingen, har fylt det ut med hvilken formuesskatt som søkes utsatt.

Jeg minner om konklusjonen i masterutredningen: «Basert på tall for 70.000 bedrifter viser vår analyse at det ikke er grunnlag for å hevde at bedrifter får problemer som følge av at de må̊ betjene eiers formuesskatt.» NHH-studentene: 1. Statsminister Erna Solberg: 0. Hun bør beklage.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg