En av politiets viktigste oppgaver

Vi holder på å innhente erfaringer fra Sykkel-VM for å lære av hva som kunne vært gjort annerledes.

Publisert: Publisert:

ÅPENHET: Det er viktig med innspill fra alle i politiet som deltok under Sykkel-VM. Dette er med på å danne en kultur for åpenhet om feil og mangler som må utbedres, og ikke minst – skape en arena for læring i etaten, skriver Elisabeth Rise i POD. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Elisabeth Rise
Seksjonssjef, avdeling for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet (POD)

Trafikksikkerhet handler om mer enn sikre biler, sikring av personer i bil og sikker atferd på veien, det handler også om sikkerhet for tjenestepersonene som bidrar til trafikksikkerhet.

Harald Klemmetsen er en svært kompetent politimann med mye kunnskap om trafikkområdet, og Politidirektoratet er glad for at han setter ord på noen av utfordringene politiet står overfor i et stadig mer utfordrende trafikkbilde. At politiet ikke lenger har skiltmyndigheten for de store byene, kan føre til at kunnskapen om blant annet regulering av veiarbeid og skilting ved arrangement blir svekket.

Trafikkfaget i politiet fortjener mer oppmerksomhet. Ikke bare fordi det er et viktig fagområde, men fordi det er en av de oppgavene politiet gjør hver eneste dag, over hele landet. Politiet bidrar ofte til andre aktørers arbeid, som for eksempel idrettsarrangement, ombygging av veier og omkjøringer. Kunnskap i politiet om arbeidsvarsling og trafikkregulering er nødvendig for å kunne bidra til en sikker trafikkavvikling i samarbeid med blant annet skiltmyndighetene.

Politioverbetjent Atle Olav Heradstveit i Vest Politidistrikt svarer Klemmetsen:

Les også

Viktige poeng som vi kan lære av

Trafikk som fagområde er teknisk og kompetansekrevende, det favner bredt og krever kursing og erfaring på lik linje med mange andre oppgaver i politiet. I Politidirektoratets strategiplan for polititjeneste på vei 2016–2019 fremhever vi at trafikksikkerhet er en av politiets viktigste oppgaver. Arbeidet utføres både i det forebyggende sporet og i kontroll og etterforskningssporet.

Et synlig politi som er ute i trafikken, enten det er på landevei eller i by, er med på å forhindre kriminalitet og avdekke lovbrudd. Da er det svært viktig at vi som arbeidsgiver ivaretar våre ansatte i utførelsen av arbeidet, og bidrar til at de kan utføre en sikker tjeneste og ha en trygg arbeidshverdag.

HMS-arbeid er viktig også for politiet. Som ledd i oppfølging av alle hendelser og ekstraordinære situasjoner i politiet, er direktoratet i en prosess med å innhente erfaringer også fra Sykkel-VM i Bergen for å lære av hva som kunne vært gjort annerledes.

I denne prosessen er det viktig med innspill fra alle som deltok i arrangementet, da det alltid er viktig å vurdere egen innsats i etterkant av et arrangement eller en hendelse. Dette er med på å danne en kultur for tilbakemeldinger, åpenhet omkring feil og mangler som må utbedres, og ikke minst, å skape en arena for læring i etaten. Det er først når en endring har skjedd, enten hos individet eller i organisasjonen, at en kan si at vi har lært av de feil som ble belyst.

Statens vegvesen har nå et pågående arbeid i forbindelse med ny lov om arbeidsvarsling. Loven vil blant annet omhandle skilting og merking, hvordan en regulerer trafikk og eventuelt stenger veier o.l.

Oslo politidistrikt bidrar på vegne av politiet i dette arbeidet. Det er svært viktig for å få gode grensesnitt inn mot gjeldende lovverk, og ivareta politiets ansvar og rolle på fagområdet. Det vil også bidra til at etaten fortsatt får kompetanseheving på dette, og direktoratet vil forsøke å bidra til å dele denne kunnskapen med de andre distriktene i samråd med Oslo politidistrikt.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg