Busslommer, ingen vei tilbake

Når busslommene fjernes, kan det skape trafikkfeller.

FARLIG: Dersom man fjerner busslommene, kan det oppstå trafikkhemmende situasjoner, mener innsender. Arkivfoto: Tor Høvik

Kjetil Waagen Aksnes
student

Det gjøres endringer i veitrafikken ved at bussholdeplasser skal få kantstopp. Dette har politikerne valgt å gjøre ved å fylle igjen busslommer. Argumentene er å prioritere kollektivtrafikk i den forstand at man skal spare tid ved å ikke kjøre inn i lommen, og for å ikke ende opp lenger bak i køen med tanke på biler som kjører forbi. Det er også et argument at man skal gi holdeplassen universell utforming for at blant annet bevegelseshemmede og blinde lettere skal kunne ta buss.

Men det trenger ikke å være noen motsetning mellom å beholde busslommene og å ha universell utforming på busstopp kombinert med kantstopp. Man kan med letthet flytte busstoppene noen meter frem eller tilbake fra der busslommen er i dag.

Kjetil Waagen Aksnes Privat

Som de fleste vet, har busslommene mer enn en funksjon. I tillegg til stoppested for bussen fungerer de som stoppested for kjøretøy som av en eller annen grunn har behov for å trekke ut av veibanen en kort periode. Det kan for eksempel skyldes motorstopp eller at en person får et illebefinnende. Dersom man fjerner busslommene, kan det oppstå trafikkhemmende situasjoner.

På noen veistrekninger er det midtdeler som ytterligere kompliserer situasjonen dersom det skjer et havari, og det i verste fall ikke er mulig å få bilen ut av veien eller kjøre forbi. Vi risikerer å få en veldig svak infrastruktur, med mindre det finnes noe som på en eller annen måte skal kompensere for at busslommene forsvinner. Det har i så fall ikke gjort kjent.

Les også

Vegvesenet fjerner busstopp og lager kantstopp: - Dette vil skape farlige situasjoner

Man må også spørre seg hvor mye tid bussene egentlig sparer ved å innføre dette tiltaket. Det kan i beste fall være snakk om få sekunder når man svinget inn og ut av hver lomme. Når det gjelder argumentet med å komme bak i køen, kan det stort sett bare være aktuelt i rushtrafikken. Og hva med den køen bussen som står inntil kantstoppet skaper for bussene som kommer bak?

Jeg har inntrykk av at kollektivsatsingen har fått uforholdsmessig stor betydning med dette enkelttiltaket. Det går jo på bekostning av sikkerhetsmessige forhold som er langt viktigere enn at bussen skal spare tid.

Det kan ikke skade å ha flere tanker i hodet på en gang når man utformer veipolitikken fremover. Men når man fyller igjen busslommene, legger man opp til en ingen vei tilbake-politikk i dobbel forstand.

Har du meninger? Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg