Kjære Marte, ikke slutt

Jeg håper læreren din sier det samme til deg.

Publisert Publisert

KARAKTERPRESS: Ansvaret for å lykkes vil ikke forsvinne selv om du slutter, kravene vil bare ta nye former etter hvert som livet skrider frem. Læreren din kan ikke forandre på det, og du kan heller ikke forandre på det. Det du kan gjøre, er å bestemme deg for at ditt beste er godt nok, skriver lærer Linda som svar til Marte som er lei av presset.

Debattinnlegg

  • Linda Eide Ellingsen
    Lektor ved Hop Oppveksttun skole  

Kjære Marte!

Jeg er ikke læreren din, men jeg er læreren til mange som deg. Jeg vet at prøvetrykket kan være voldsomt og overveldende i perioder. Jeg vet også at det oppleves som urettferdig og vanskelig når man ikke får uttelling for den innsatsen og tiden man har lagt ned.

Kanskje har læreren din vært uklar i forkant av prøven, men all ære til ham eller henne som setter av tid til å gi deg en muntlig tilbakemelding. Trykket kan være ganske heftig i andre enden av karaktersettingen også.

Marte (18) om skoletiden:

Les også

Presset ødelegger meg

Linda Eide Ellingsen.JPG

Nå er det likevel deg jeg ønsker å fokusere på. Som du selv skriver, så møter du et enormt press. Du skriver også at kravene var mye lettere for 20 år siden. Det tror jeg ikke er helt riktig, men kravene var definitivt færre. For 20 år siden var vi gjerne ekstra opptatt av et fag eller to, og identifiserte oss med ett eller et par kunnskapsområder. Noen var gode i språk, andre var typiske realister. Selv gikk jeg musikklinjen på videregående skole, og var veldig opptatt av gode resultater i musikkfagene. De andre fagene var det ikke så nøye med, og fikk jeg 2 i historie, så var det bare med på å understreke at musikken var min greie.

Eleah Sophie (17):

Les også

Jeg er en av «skulkerne»

Og nettopp her, i kravet om å mestre på alle områder, ligger den store utfordringen for dere som er ungdommer og unge voksne i dag. Du skal nemlig være god i alt, på og utenfor skolen. Du skal mestre fag, du skal mestre det sosiale, du skal møte krav til utseende, klær og ferdigheter i idrett. For 20 år siden var det ingen som forventet at musikere var gode i idrett, for en absurd idé!

Mer enn tusen studenter klaget på karakteren sin:

Les også

Meiner studentane har for lav terskel for å klage

Nytt i skolen er også den sterke målstyringen. Vi jobber kun med det som kan veies og måles, og alt skal vurderes. Så vidt jeg vet har jeg ingen kollegaer som tror at sterk målstyring er veien til danning, til utvikling og personlig vekst. Signalet vi sender til dere som er unge, er at bare det målbare har verdi. Denne utviklingen er ikke noe lærerne eller skolen ønsker, den er politisk styrt. Jeg håper Harald Schjelderup vil lytte til oss begge når vi nå sier ifra om hvordan målstyringen virker på dere.

Da skoledagen min var slutt, gikk jeg hjem og lukket døren til rommet mitt. Der satt jeg alene, eller sammen med venner, og puslet med mitt. Eller vi gikk ut, for alt i verden, det er klart vi var på byen, på fritidsaktiviteter og på konserter. Du må også skape deg selv på disse sosiale arenaene, men i tillegg må du antakelig skape deg selv i sosiale medier. Du er forventet å vise frem dine strålende meritter på alle livets områder i liveoppdateringer i tre kanaler.

Kjære Marte, ikke slutt på skolen. Ansvaret for å lykkes vil ikke forsvinne selv om du slutter, kravene vil bare ta nye former etter hvert som livet skrider frem. Læreren din kan ikke forandre på det, og du kan heller ikke forandre på det. Det du kan gjøre, er å bestemme deg for at ditt beste er godt nok. Vi kan ikke få til absolutt alt, absolutt hele tiden. Jeg, på min side, lover å minne elevene mine på at de karakterene, de er det faktisk ikke så farlig med. Jeg håper læreren din sier det samme til deg.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg