Hvilke lærere ønsker du, Torbjørn?

Jeg har venner i samme båt som Therese, ingen av dem drømmer om å bli mattelærer.

Publisert Publisert

MATTE: Er man ikke motivert for lærerstudiet hvis man ikke har 4 i matte fra videregående, spør Sandra Midtgård Sivertsen.

Debattinnlegg

  • Sandra Midtgård Sivertsen
    Master i spesialpedagogikk

Jeg kjenner frustrasjonen komme veltende når jeg leser debattinnlegget til Therese Eide i BT 16. Juni. Mattekarakteren fra videregående står i veien for hennes ønske om å bli lærer. Jeg har venner i samme båt som Therese, og en fellesnevner er at ingen av dem drømmer om å bli mattelærer.

Faksimile BT

Begeret rant rett og slett over da jeg leste kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sin begrunnelse: «Vi ønsker på sikt at de aller beste og motiverte studentene skal bli lærere. Derfor vil vi øke karakterkravet i matte.»

Men i alle dager, Torbjørn — hvilke lærere er det egentlig du ønsker deg? Hva forteller en firer i matte om studentens motivasjon for å bli lærer? Er det mattekarakteren som skiller god fra best og aller best? Hvis målet er å gjøre lærerstudiet attraktivt ved kun å slippe inn de «aller beste», gir det gjerne mening heve den samlede poenggrensen, men du vil kun heve mattekarakteren.

Therese Eide:

Les også

Mattekarakteren stopper meg

Du vil ikke ha Therese Eide, 19-åringen som drømmer om å ta integrert lektorutdanning i norsk. Hun skriver selv at hun har godt snitt og femmer i norsk, men hun er ikke blant dine «aller beste». Ikke er hun motivert nok heller, for hun klarte ikke fireren i matematikk. (Det paradoksale her er at et firerkrav i matte med begrunnelse i motivasjon, sikter mot studenter som i utgangspunktet har svakere karakter.)

Å bli lektor i norsk tar 5 år. Ifølge Samordna opptak var fjorårets poenggrense for studiet ved UIB 43.1 (førstegangsvitnemålkvoten) og 44.7 (ordinærkvoten). Man må altså ha flere femmere enn firere på vitnemålet for å konkurrere i ordinærkvoten. En treer i matte fordrer desto bedre karakter i ett eller flere fag for å få snittet som kreves. Therese har nok femmere, men hun mangler én firer. Så hva skorter det på her, Torbjørn? Er det vilje, motivasjon eller evner?

19-åringene som søker på lærerutdanning, er unge mennesker, og jeg håper inderlig at de ikke hører på det du forteller dem. Jeg håper at de ikke blir de lærerne du ønsker deg. Jeg vet ikke om du vet det, Torbjørn, men du ønsker deg lærere som måler egne evner og motivasjon ut fra (matte) resultater. Disse lærernes elever formes så igjen etter Torbjørn Røe Isaksen sin målestokk.

Den (politisk) rådende oppfatningen av hva som kjennetegner «de aller beste» lærerne, gjør ikke utdanningen og yrket mer attraktivt. Det er ikke nok å være best — en lærer må drives av et ønske om å gi det aller beste videre. Hvilken karakter læreren har i matte, bidrar på ingen måte til dette.

Jeg ønsker meg lærere som ikke lar karakterer og prestasjoner fortelle dem hvem de/elevene deres er. Lærere som ønsker å bli lærere - ikke fordi det er attraktivt. Lærere som kan telle(s), men som møter elever ut fra en forståelse av at ikke alt som teller kan telles.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg