Kjære finansminister, ikke forlat oss ennå!

Vi står midt i stormens øye.

Publisert Publisert

Jeg skvatt i stolen da du uttalte at regjeringen ikke vil vurdere målrettede tiltak for den maritime næringen, skriver Siv Remøy-Vangen til finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Cecilie Bannow

Debattinnlegg

 • Siv Remøy-Vangen
  Daglig leder, Maritime Bergen

Mandag 7. september deltok jeg på Sparebanken Vests miniseminar med temaet «Norge ut av koronakrisen». Der, samt i et intervju med E24, uttrykte du din bekymring først og fremst for langtidsledigheten, og du understreket viktigheten av å komme tilbake til handlingsregelen.

Regjeringen uttrykte store ambisjoner for Norge som verdensledende sjøfartsnasjon. Vi skal være best på havet. Med en komplett maritim verdikjede kan vi ta en naturlig spydspissrolle i omstillingen verden står ovenfor, som en næring som sysselsetter 90.000 kvinner og menn som bidrar med 142 milliarder i verdiskaping til samfunnet.

Med dette som bakteppe, må jeg innrømme at jeg skvatt i stolen da du uttalte at regjeringen ikke vil vurdere målrettede tiltak for den maritime næringen i lys av dagens situasjon!

20.000 kvinner og menn i maritim næring står i fare for å miste arbeidsplassene sine innen 2022, ifølge en ny rapport fra Menon. Funnene fra Sparebanken Vest sin Vestlandsindeks forteller videre at nærmere 40 prosent av Vestlands maritime bedrifter er usikre på å ta permitterte tilbake, fordi fremtiden representerer stor usikkerhet.

For mens andre har sett stormen passere, står vi nå midt i stormens øye. Vårt marked er der ute. Og der ute kan det i beste fall betegnes som kaotisk, med økt proteksjonisme og land som ikke får kontroll på smitten. Som et resultat har vår næring betydelig redusert aktivitet, og jobber nå på reservene.

Foto: Tor Høvik

Kjære finansminister, vi forstår at vi før eller siden må tilbake til handlingsregelen. Men det er mye som kan gjøres nå for å forbedre dagens situasjon:

 • Dere som innkjøper kan velge transport på sjø fremfor vei.
 • Dere kan forenkle og redusere havneavgiftene.
 • Dere kan sikre at skipene til Havforskingsinstituttet blir bygget på norske verft.
 • Dere kan opprettholde nullutslippsvedtaket for 2026 i verdensarvfjordene.
 • Dere kan øke bevilgningene til fylkene, slik at dere leverer på Hydrogensstrategien, og fylkene får bestille hydrogenhurtigbåter i neste anbudsrunde.
 • Dere kan endre innretningen til Enova og gjøre det mulig for lasteiere å søke om støtte, ved inngåelse av kontrakt på nye skip som inneholder lavutslippsteknologi.
 • Dere kan ivareta norske industribedrifter ved å gi avgiftsfritak i en periode, slik de kan sikre beskjeftigelse av de tusen skip som seiler langs kysten vår.
 • Dere kan endre på eksisterende støtteordninger som kompensasjons- og lånegarantiordningene og Statens obligasjonsfond, slik at også maritim næring får høste godene av de 150 milliardene som er bevilget, men ikke utnyttet.

Alle tiltak vil bidra til økt aktivitet, samt støtte de aktører som bygger skip med lavutslipp og revolusjonerende miljøteknologi. Dette vil også bidra til at vi ivaretar vår maritime kompetanse og arv, og at vår teknologi kan bli en eksportvare når stormen er ridd av.

For, noen ganger når det blåser som verst, må man gå gjennom og ikke søke ly. Noen ganger må man ta risikoen for at vi sammen skal stå sterkere når vinden løyer.

Så kjære finansminister, vi er klare for å oppfylle dine og regjeringens ambisjoner. Vi vil bidra, og vi vil forbli best på hav! Men da trenger vi målrettede tiltak. Sammen vil vi da skape nye, grønne arbeidsplasser, skaffe økte eksportinntekter og seile styrket ut av den stormen vi er inne i. Men det vil kreve både mot og kompetanse.

Vi har kompetansen, har du motet?

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Ber regjeringen ta grep: Venter rekordmange skip i opplag

 2. Kronikk: Vi må rigge oss for krise og omstilling

 3. Mener hans bransje betaler prisen for økt smitte i Bergen

 4. Kultursjefene er rasende: – Vi lurer alle på hvor denne avgjørelsen kommer fra

BT anbefaler

Bergen tør ikke, men det gjør Askøy.– Litt rart at kommunene gjør ulike valg.

Mens Askøy har tatt i bruk Vigiloappen i høst, mener Bergen kommune at den fortsatt ikke er trygg nok.

LES SAKEN
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
 1. Handlingsregelen
 2. Miljøteknologi
 3. Teknologi
 4. Sparebanken Vest