Hordalandsrederier med hodet i sanden

Vi ber på sterkeste rederiene ta innover seg hva de bidrar til.

TJENER PENGER: Mens Oljefondet ekskluderer selskaper og norske myndigheter fraråder all handel med okkuperte Vest-Sahara, fortsetter rederier i Hordaland å tjene gode penger på Afrikas siste koloni, skriver Jostein Kobbeltvedt i Rafto. Arkivfoto: Scanpix/Rafto

Debattinnlegg

Jostein Hole Kobbeltvedt
Daglig leder i Raftostiftelsen

Mens Oljefondet ekskluderer selskaper og Utenriksdepartementet fraråder all handel med okkuperte Vest-Sahara, fortsetter rederier i Hordaland å tjene gode penger på Afrikas siste koloni.

Vest-Sahara er det eneste landet Utenriksdepartementet fraråder norske selskaper å handle med. EU-domstolen vedtok i desember at EUs nye handelsavtale med Marokko ikke skal inkludere det okkuperte landet. Allikevel fortsetter flere rederier fra Hordaland å gå med skylapper og tjener penger på handel med varer fra landet FN beskriver som Afrikas siste koloni.

Paul S. Amundsen

Marokkos folkerettsstridige okkupasjon av Vest-Sahara har pågått i mer enn 40 år, og saharawienes frihetskamp like lenge. For det saharawiske folk har dette betydd grove menneskerettsbrudd i form av tvangsforflytninger, overvåkning, vilkårlig fengsling og forsvinninger, grov tortur, sensur og mangel på organisasjonsfrihet.

I 2002 gikk Raftoprisen til «Vest-Saharas Mandela», Sidi Mohammed Daddach, for hans fredelige kamp for selvstyre og grunnleggende menneskerettigheter for det saharawiske folk. Hans kamp har kostet han 24 år i marokkansk fengsel.

Daddach ser med fortvilelse på at norske rederier fortsetter å inngå handelsavtaler med okkupasjonsmakten. «Marokko okkuperer oss og selger vår fisk, vår sand og andre varer – og bergenske rederier er en del av problemet,» skriver han til oss i en epost.

Les også

Hvorfor får det bergenske rederiet Sea Tank besøke Vest-Sahara og ikke vi?

For Marokko betyr okkupasjonen tilgang på betydelige naturressurser, deriblant store forekomster av fosfat. Derfor er det nettopp sanksjoner på handel med Vest-Sahara et av de viktigste virkemidlene som fins for å legge press på okkupasjonsmakten.

Senest i desember slo EU domstolen fast at Polisario, frigjøringsbevegelsen i Vest-Sahara, legitimt kan uttale seg på vegne av saharawiene når de ser de ikke ønsker denne næringsvirksomheten. Hordalandsrederiene opererer dermed i strid med lokalbefolkningens ønske.

For rederiene Myklebusthaug, Spar Shipping og Sea Tank synes ikke dette å bety noe som helst. Deres skip har fraktet varer fra Vest-Sahara stikk i strid med råd fra norske myndigheter. Spar Shippings skip forlot havnen El Aaiun denne uken, ikke lenge etter over 50 nordmenn ble nektet innreise til Vest-Sahara. Forsøkene på å reise inn i Vest-Sahara er en del av en aksjon som er støttet av samtlige norske ungdomspartier. Flere av de som prøvde å reise inn var studenter fra Bergen, deriblant representanter fra Studentparlamentet i Bergen, som ønsket å sette fokus på den ulovlige okkupasjonen.

Gjennom å fortsette handelen med varer fra de okkuperte områdene, bidrar disse selskapene til å muliggjøre og legitimere en ulovlig okkupasjon og grove menneskerettighetsbrudd. Det er helt uakseptabelt at denne handelen med Vest-Sahara fortsetter til tross for tydelige råd fra norske myndigheter, gjentatte oppfordringer fra Raftoprismottaker Daddach og flere oppslag i Bergens Tidende. Vi ber på sterkeste rederiene ta innover seg hva de bidrar til og stanse all handel med Vest-Sahara umiddelbart. Det er ikke lenger mulig å stikke hodet i sanden.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg