• SKOLE: Overregulering og mistenkeliggjøring gir ikke en bedre skole. Tillit gjør, skriver innsenderen. FOTO: Illustrasjonsfoto: Scanpix

7 ting norsk skole trenger

I dag råder en tillitskrise i norsk skole, men den er ikke i klasserommet.