Skap modige barn

Da blir de kanskje personer med mot til å gå imellom mobberen og den mobbede.