Redd fastlegeordningen før det er for seint

Helseminister Høie kan ikke ha forstått alvoret. Det er nok trenering nå.

Publisert Publisert

Det er ikke mer penger til legene det er snakk om, men mer penger i fastlegeordningen. Slik kan hver enkelt lege få mulighet til å kutte ned på pasientlistene sine, skriver Kjersti Toppe. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Debattinnlegg

  • Kjersti Toppe
    Stortingsrepresentant for Senterpartiet, helsepolitisk talsperson
  1. Leserne mener

Helseminister Bent Høie fornekter seg ikke. I en situasjon med fastlegekrise i Norge sørger han for brudd i forhandlingene med Legeforeningen og ber om forståelse for at en handlingsplan for fastlegeordningen først kommer i 2020. Regjeringen må ha tid til å utrede og evaluere først (BT 13. juli). Beklager, Bent Høie, men dette holder ikke. Å kritisere Trude Basso, sykehuslege og redaktør i Yngreleger.no, som i BT 7. juli på glimrende vis påpekte den politiske handlingslammelsen, er heller ikke særlig klokt.

Helseministeren hevder at mer penger til legene ikke gir mer tid til pasientene. Her antyder Høie igjen at fastlegekrisen handler om legers lønnskamp. Da kan han ikke ha forstått alvoret. Det er ikke mer penger til legene det er snakk om, men mer penger i ordningen. Slik kan hver enkelt lege få mulighet til å kutte ned på pasientlistene sine. Slik kan leger bruke mer tid på hver enkelt pasient og på de oppgaver som Høie og hans departement selv har pålagt dem. Slik kan nye, unge leger bli rekruttert inn i ordningen og starte på spesialisering i allmennmedisin.

Det har Helse-Norge bruk for. Det har pasientene nytte av.

Helseministeren skylder på samhandlingsreformen når legers tidsbruk problematiseres. Det er rett. Men det er trist å lese at Høie som øverste leder for helsetjenesten fraskriver seg ansvaret, ved bare å si at kommunene ikke var godt nok rustet. Riksrevisjonen har kritisert dagens regjering for ikke å sørge for en forsvarlig gjennomføring av Samhandlingsreformen. Reformen har mange steder blitt en ren «oppgaveoverførings- og sparereform». Lite samhandling. Kortere liggetid. Tidlig utskriving. Stort press på fastlegene. Det er blitt en kamp om hvem som skal betale regningen. Stat eller kommune. Dette er dagens regjerings ansvar.

Les også

Man får ikke rekruttert nye fastleger slik!

Mine råd til Høie er enkle. Gjør det opplagte. Styrk fastlegeordningen i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner. Stortinget vedtok i februar i år, etter forslag fra Senterpartiet, å be regjeringen sikre opptrapping av legedekningen i primærhelsetjenesten generelt og i fastlegeordningen spesielt. Liknende vedtak fremmet faktisk Høie selv for Stortinget i 2012, og det sto også som eget punkt i regjeringsplattformen høsten 2013. Men, Høie fulgte aldri opp sine egne fastlegelovnader. Nå blir han pålagt av en samlet opposisjon i Stortinget å gjøre det han tidligere mente var svært nødvendig.

Stortinget vedtok i vinter også å pålegge regjeringen å evaluere finansieringsordningen, redusere gjennomsnittlig listelengde og sørge for en gradvis opptrapping av antall utdanningsstillinger i allmennmedisin. Prosjektordningen med allmennlege i spesialisering (ALIS), som har vært en stor suksess på Vestlandet, skal gjøres til en nasjonal ordning. Slik kan unge leger rekrutteres til allmennmedisin med tilbud om fastlønn. Stortinget vedtok også å be regjeringen fremme egen sak om legevakt. Opposisjonen på Stortinget har fra før vedtatt å be regjeringen sikre legestudenter mere praksis i kommunene. Det trengs.

Regjeringen og Høie har altså mye å ta fatt i. Mye å følge opp. Både på kort og lengre sikt. Statsbudsjettet for 2019 blir en prøve på om den politiske viljen til å styrke fastlegeordningen er til stede i regjeringskontorene. Mye tyder nemlig på at viljen er svak. Opptrapping av legedekning i primærhelsetjenesten og andre tiltak kan rett og slett ikke vente til etter at regjeringen har fremmet en handlingsplan i 2020. Nok trenering nå, Høie. Redd fastlegeordningen før det er for seint.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg