En ergoterapeut sparer inn sin egen lønn rimelig raskt

Lovpålegget om ergoterapeut vil ikke velte det økonomiske lasset i en kommune.

TRENER SAMMEN: Ergoterapeuter finner løsninger med hjelpemidler, ombygging av bolig, velferdsteknologi eller trener på aktiviteter sammen med den det gjelder, skriver innsender. NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Randi Skumsnes
Norsk Ergoterapeutforbund, region vest

Heidi Greni (Sp) uttalte i BT 28. juni at lovpålegget om ergoterapeut i kommunene fra 2020 kun kreves for å tvinge gjennom kommunesammenslåing. Den 7. juli skriver Hans K. Mjelva at mange rådmenn og ordførere i små kommuner mener at nye krav gjør det vanskeligere og dyrere å stå alene.

Til alle som bekymrer seg for at en ergoterapeut vil velte det økonomiske lasset i sin kommune, kan vi berolige med at i stedet for å være en uoverkommelig «tue», bidrar ergoterapi til fornying og styrking av helsetjenesten, og til å utløse ressurser.

Vi blir flere eldre. Og selv om de fleste har god helse lenge og klarer sine daglige gjøremål, er det likevel en del som vil trenge hjelp. Det vil heller ikke være nok pleiepersonell eller ressurser til sykehjemsplasser for alle dersom vi fortsetter i tradisjonell stil.

Randi Skumsnes

Les også

Med pengenaud skal kommunane tvingast saman

Les også

– Jeg blir overrasket når jeg møter noen som vet hva jobben min går ut på

Mange kommuner er allerede i gang med omstilling for å bli bedre rustet til å løse disse «demografiflokene». Det må være interessant også for små kommuner – gjerne utkantkommuner, der andelen eldre er enda større enn i sentrale strøk. Det er også behov for å tenke nytt for å hindre at ungdom og voksne faller fra i utdanning og arbeid.

Ergoterapeuter legger til rette for at mennesker i alle aldre kan mestre det som er viktig for dem, til tross for skader og sykdom. For de aller fleste er det viktig å bo hjemme og klare egne gjøremål uten å være avhengig av hjelp.

Derfor finner vi løsninger med hjelpemidler, ombygging av bolig, velferdsteknologi eller trener på aktiviteter sammen med den det gjelder.

Vi har bidratt til å innføre hverdagsrehabilitering i halvparten av kommunene i Norge, med gode resultater. Tilrettelagte boliger trygger dessuten eldre hjemme og utsetter behovet for sykehjemsplass. På den måten sparer en ergoterapeut inn sin egen årslønn rimelig raskt.

Så spørsmålet er ikke om kommunene har råd til å ha ergoterapeut, det er om de har råd til å la være.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg