• PERFORMANCE: I himlingen i Kode 1, like utenfor Festsalen hvor den refererte diskusjonen fant sted, er det en frise som avbilder åtte allegorier over ulike kunstarter. Her er representanter for dagens kunstnere i Bergen utkledd som disse allegoriene. FOTO: Petter Lønningen

Hva er kunstens egenverdi?

Samtidig som vi insisterer på at kunst er verdifullt i seg selv, må vi være åpne for å diskutere hva denne verdien egentlig er.