Et samfunn med plass til alle

Barn med ekstra omsorgsbehov skal få all den hjelp og bistand de trenger.

Publisert Publisert

MER ENN EGENSKAPER: For KrF handler ikke dette alene om å redusere aborttallene. Men med vårt forslag vil det ikke alene være egenskaper ved fosteret som gir abortgrunnlag, skriver Olaug Bollestad (KrF). Foto: Olav Olsen

Debattinnlegg

  • Olaug Bollestad
    Nestleder i KrF
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det er blitt fremstilt som om KrF sitt svar for å motvirke et samfunn hvor det ikke er rom for barn med ekstra omsorgsbehov, er å endre abortloven. Det er ikke riktig. Den gravides rettigheter endres ikke ved vårt forslag. Men KrF håper at en lovendring vil kunne bidra til å redusere abortpresset som vi hører mange gravide erfarer når det er risiko for at de bærer på at barn med en diagnose.

Ingen skal oppleve at det er uansvarlig, eller at de bidrar til en utgiftspost om de setter et annerledesbarn til verden!

Les også

Krf - hold moralismen for dere selv

Familier med barn med funksjonsnedsettelse opplever altfor ofte at de ikke får nok hjelp. Sånn skal det ikke være. John Ivar Johanssen etterlyser i et innlegg i BT 13. november et troverdig tilbud til familier med barn med ekstra omsorgsbehov.

KrF har i høst foreslått en likeverdsreform. Helt fra fødselen må de være trygge på at de vil få hjelp og bistand til å ta vare på barnet sitt. De trenger en koordinator som kan hjelpe med manøvrering i systemet, assistanse og avlastning i kommunene, pleiepenger ved behov og en BPA-ordning (borgerstyrt personlig assistanse) som gir mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse.

KrF vil ha på plass en koordinatorgaranti, der koordinator har i særlig oppgave å sikre at alle familier med funksjonshemmede barn får sine rettigheter oppfylt. Pleiepengeordningen har vært nedprioritert av ulike regjeringer. Det kan ikke være slik at foreldre med et alvorlig sykt barn «bruker opp» tiden sin hjemme med et pleietrengende barn. KrF vil ha slutt på at familiene bare skal ha tidsbegrenset hjelp.

Så er abortspørsmålet og endring av paragraf 2c i abortloven et spørsmål som vi i KrF likevel tar opp. Det er fordi vi opplever at paragrafen diskriminerer personer med en diagnose eller annerledeshet. Vi mener at alle barn bør ha samme rettsvern etter uke 12.

Fjernes paragraf 2c i abortloven, vil den gravide fortsatt kunne få innvilget senabort. Paragraf 2, som omhandler senabort, sier også at «det skal legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer sin situasjon».

For KrF handler ikke dette alene om å redusere aborttallene. Men med vårt forslag vil det ikke alene være egenskaper ved fosteret som gir abortgrunnlag, men kvinnens bedømmelse av hvorvidt hun er i stand til å bære frem et barn med de avdekkede egenskapene.

KrFs hovedfokus i politikken er nettopp å hjelpe dem som trenger det aller mest. Vi vil fortsette å kjempe for at familier som har barn med ekstra omsorgsbehov, skal få den støtten og hjelpen de trenger.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg