«Har dere ikke mer plass å leke på enn dette?»

Dette får barna på Christi Krybbe skoler høre når barn fra ytre bydeler besøker skolen deres.

Publisert Publisert

LITE AREAL: FAU-medlem, Eirik Glambek Bøe, mener Christi Krybbe skoler har for lite plass. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

  • Eirik Glambek Bøe
    FAU-medlem Christi Krybbe skoler

Christi Krybbe skoler trenger mer plass, og naboeiendommen, Øvregaten 5, er til salgs. Bergen kommune bør kjenne sin besøkelsestid og gi en håndsrekning til barna på Bergens eldste skole.

Christi Krybbe skoler har sin skolekrets i hele det historiske Bergen. Barna som vokser opp i dette området har Bryggen, Vågsbunnen og Øvregaten som sitt oppvekstmiljø. Det gir et rikt tilfang av opplevelser, men det byr også på visse utfordringer. Mangel på friarealer, ballbinger og lekeplasser er et stort problem. De få arealene som finnes, ligger tett opptil veier og er utsatt for trafikkstøy og forurensning. De samme arealene er også ofte benyttet av rusmisbrukere på kveldstid, noe som gir barna en følelse av at de få lekearealene de har tilgang til, ikke er trygge.

Les også

– Kommunen bør kjøpe nabohus til Christi Krybbe

For å illustrere hvor trangt det er på Christi Krybbe: De nasjonale retningslinjene for uteoppholdsarealer i barneskoler er 50 m² per elev. Christi Krybbe skole har 11 m². I tillegg mangler det parkeringsplass, så den samme, trange skolegården må også gi plass til bilene til vaktmester, rengjøringspersonale og liknende. Barna blir vant til å løpe rundt på liten plass, blant biler og trafikkstøy, men det må være lov å spørre: Er dette det beste vi har å tilby dem?

Også når det gjelder innearealer lever skolen en trangbodd tilværelse. Christi Krybbe mangler blant annet gymsal, ulike undervisningsarealer, elevgarderober og lærerkontorer. I et skoleanlegg med røtter tilbake til 1741, er kanskje ikke dagens standard det man forventer. Men det som kan forventes, er at Bergen kommune gjør det de kan for å bedre situasjonen.

TVANGSSELGES: Øvregaten ligger ute til salg. FAU-medlem, Eirik Glambek Bøe, mener Bergen kommune bør kjenne sin besøkelsestid, og gi en håndsrekning til barna på Bergens eldste skole. Foto: Rune Sævig

Les også

Sorbonne-gründers bygård på tvangssalg

Naboeiendommen, Øvregaten 5 er begjært tvangssolgt. Den består i dag av et stort hybelhus og en hage på over 600 m². Totalt er eiendommen over 1000 m². For en liten skole som Christi Krybbe vil dette være med på å øke fleksibiliteten og gi bedre arealer, både innvendig og utvendig. At hagen ligger delvis skjermet fra trafikkstøyen fra Øvregaten, taler også til fordel for kjøp.

Øvregaten 5 ligger også midt mellom hovedskolen og et tilleggsareal i Krybbesmauet som i dag brukes til SFO. Ved å innlemme den nye eiendommen, vil man kunne knytte sammen hele skoleområdet og få en mer funksjonell hverdag der elever slipper å sluses ut av skoleområdet på vei til og fra SFO.

FAU og skoleledelsen har oppfordret byrådet til å kjøpe Øvregaten 5. I det siste møtet i komité for skole, barnehage og idrett ble saken diskutert, og byrådet har svart at saken ligger til vurdering. Likevel er det ikke betryggende når det i byrådens svar blir henvist til at et kjøp vil bli mindre aktuelt dersom det viser seg at elevtallene ved skolen vil synke i årene fremover.

Les også

Lover ikke fjerning av omstridt brakkeskole

Denne saken handler om å bruke politikk til å styre samfunnsutviklingen i ønsket retning. Det er nettopp i det sentrale Bergen at forholdene må legges til rette
for flere barn og barnefamilier. Fortettingspolitikken er kommet for å bli, men dette krever vilje til å prioritere miljøkvalitet, særlig i de mest kompakte delene av byen. Når barn fra byens ytre bydeler besøker Christi Krybbe, er det ikke uvanlig å høre utrop av typen: « Har dere ikke mer plass å leke enn dette?».

For at fortettingspolitikken skal kunne gjennomføres uten at det går på
bekostning av barns oppvekstbetingelser, må Bergen kommune følge opp
målsettingen i kommuneplanen om å drive strategiske oppkjøp av eiendommer. Øvregaten 5 kunne knapt vært bedre egnet. Denne saken er en prøvestein for om Bergen kommune klarer å gjøre fortettingsområdene attraktive for familier som bor her med barn.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg