Høyres linje står fast

Jeg har aldri påstått at nasjonale prøver ikke gir lærerne informasjon om elevene sine.

Publisert: Publisert:

OVERSIKT: Løsningen på at noen elever ikke bryr seg kan ikke være å gjøre alt i skolen til en formell vurderingssituasjon, skriver Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: SCANPIX

Debattinnlegg

Mathilde Tybring-Gjedde
Stortingsrepresentant (H), Utdannings- og forskningskomiteen

Nasjonale prøver bør avskaffes fordi elevene ikke bryr seg, skriver Gunvald Skeiseid i BT. Det er et farlig spor å følge dersom man er opptatt av kvalitet i skolen.

Jeg har aldri påstått at nasjonale prøver ikke gir lærerne informasjon om elevene sine. For noen lærere vil nasjonale prøver kunne gi ny innsikt, særlig i åttende klasse, da prøvene gis på høsten rett etter skolestart. For andre lærere vil ikke nasjonale prøver i seg selv gi ny informasjon, siden de allerede har tatt i bruk andre vurderingsformer og har en god oversikt over hvilke elever som trenger bedre oppfølging.

Uavhengig av dette har nasjonale prøver en viktig funksjon i norsk skole. Det er et av flere verktøy rektorer og skoleeiere kan bruke for å få kunnskap om tilstanden i skolen. Når aktive skoleeiere har kunnskap om utfordringene, er det lettere å vite hvilke skoler som trenger ekstra ressurser, ekstra satsning på etter- og videreutdanning eller ekstra fokus på lesing, skriving og regning.

Som Skeiseid påpeker er det meningsløst dersom skoleeiere baserer sine avgjørelser utelukkende på nasjonale prøver. Slik er det ikke. Nasjonale prøver er en av flere indikatorer som sier noe om tilstanden og læringsutbytte i norsk skole. Andre indikatorer er for eksempel fraværstall, fullføring, grunnskolepoeng og resultater fra Elevundersøkelsen, med særlig vekt på mobbestatistikk.

Skeiseid påstår at elevene lar være å bry seg om prøvene fordi de ikke teller på vitnemålet. Det kan godt være at det er et kulturproblem noen steder. Men løsningen på at noen elever ikke bryr seg kan ikke være å gjøre alt i skolen til en formell vurderingssituasjon. På barneskolen er det for eksempel ingen vurderingssituasjon som resulterer i en karakter. Likevel lykkes mange skoler og lærere i å engasjere elevene til å delta på aktiviteter som bidrar til læring, også nasjonale prøver.

Jeg er overbevist om at vi får en bedre skole når lærere har metodeansvar og mulighet til å utøve sitt faglige skjønn. Verken rektor eller politikere i kommunen bør detaljstyre undervisningen. Men rektor og skoleeier bør ha informasjon om tilstanden i skolen, og bruke den informasjonen til å ta ansvar for kvalitetsutviklingen i skolen.

Nasjonale prøver er et supplement, og ikke en erstatning for den kunnskapen lærerne har om sine elever. For skoleeiere og skoleledere er det imidlertid viktig å se hele bildet. Da trenger vi også nasjonale prøver. Dette har alltid vært Høyres linje.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg