Skyss må snu!

Omleggingen av ruter gjør hverdagen vanskeligere for dem som pendler fra Bergen nord.

OMVEI: Mange ruter fra Bergen nord skal fra 13. august gå direkte til Bystasjonen, og ikke gjennom Bergen sentrum. Det stjeler tid, mener innsender.

Eirik Brekke (Arkivfoto)
  • Eivind Helland Marienborg
    Osterøy

Fra 13. august skal mange bussruter fra Bergen nord kjøre Fløyfjellstunellen direkte til Bystasjonen, og ikke gjennom Bergen sentrum.

Omleggingen gjelder både 300-rutene til og fra Knarvik, 210-ruten til og fra Osterøy, og flere lokale ruter til og fra Åsane.

I stedet for at de som pendler kan gå av i Sandviken, ved Bryggen, eller på Torget der de jobber, er de nå nødt til å bli med helt til Bystasjonen. Derfra går det få ruter tilbake dit man skal.

Pendler man fra Osterøy til Bergen, bruker man allerede ti timer fritid i uken på å reise. Med denne omleggingen blir reisetiden enda lenger. Enten må man bruke mer tid på å gå til og fra Bystasjonen, eller så må man legge inn ekstra tidsmargin til overgang mellom ulike bussruter – som heller ikke korresponderer med pendlerbussene fra Bergen nord.

For 210-ruta var det allerede flere problemer. Den kjører melkerute på småveiene rundt Åsane, selv om det her er god dekning av andre ruter. Den står daglig og venter 5–15 minutter på fergen ved Breistein, og reisetidene fra sentrum passer dårlig med folks arbeidstider. På toppen av dette skal altså bussen nå ikke lenger kjøre dit folk faktisk skal.

Med endringen fremstår privatbil som et enda mer attraktivt alternativ – stikk i strid med byvekstavtalen mellom Bergen og staten, og stikk i strid med alle nødvendige tiltak for å redusere skadelige klimagassutslipp.

For mange er det også viktig at man nettopp foretrekker bussen fremfor privatbil.

Bergen sentrum har ikke plass til flere privatbiler. Flere må reise kollektivt. Da trenger vi at Skyss legger til rette for nettopp dette. Denne endringen bidrar til det motsatte, og det er vanskelig å forstå hvorfor Skyss har bestemt seg for dette.

Løsningen er enkel: Skyss må snu, og la bussene fra Bergen nord fortsette å kjøre gjennom sentrum, dit folk skal. Så får de øvrige problemene med 210-ruten ordnes opp i når strekningen skal ut på nytt anbud til høsten.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg