Vi gir ikke opp pasienter

Å rapportere «kalde» senger som «varme» kan på sikt bety at vi kan ta i mot færre pasienter.

Publisert:

KORREKT: At pasienter skrives ut fra døgn når de ikke er der, betyr ikke at vi «gir dem opp» eller at vi avviser dem, slik noen hevder. Korrekt rapportering vil ikke gi dårligere pasientbehandling, skriver adm.dir. Ole Hope og styreleder Finn Konow Jellestad ved Bergensklinikken. Foto: Leif Gullstein

Debattinnlegg

  • Ole Hope
    Adm.dir. Stiftelsen Bergensklinikkene
  • Finn Konow Jellestad
    Styreleder i Bergensklinikkene

Vi er klar over at tilbakefall er vanlig, og en del av behandlingen. De av våre pasienter som ønsker å fortsette behandling hos oss etter en pause i oppholdet, kan både i dag og i fremtiden få hjelp mens de er ute, og når de møter opp for behandling igjen.

Saken som vi forstår at mange er opptatt av nå, handler ikke om behandlingskvalitet, men om rett registrering. Innenfor Bergensklinikkens prosedyrer kan vi la en seng stå tom på vent i fem til syv dager. Får vi ikke kontakt med pasienten etter det, skal vi avslutte selve døgnoppholdet og gi pasienten tilbud om oppfølgende poliklinisk eller ambulant kontakt, og journalføre og registrere det.

Fra vår poliklinikk eller fra avrusingsavdelingen vår kan pasienten også komme direkte til innleggelse igjen når pasienten er klar for det. Et annet alternativ er å tilby pasienten en såkalt kontraktsfestet og planlagt brukerstyrt seng.

Frykten for at pasienten skal bli avvist eller havene «bakerst i køen», er altså helt ubegrunnet. Vår oppdragsgiver har i avtalen vår gitt oss en «vifte» med ulike virkemidler, som skal brukes ­­for å møte pasientenes behov for individuell oppfølging.

Les også

Det har blitt begått et angrep mot et stort fagmiljø, som det vil ta lang tid å bearbeide

Bergensklinikken har et ansvar overfor pasienter, pårørende, medarbeidere og samfunnet. Skal vi leve opp til det ansvaret, må vi rapportere korrekt til myndighetene om våre aktiviteter.

Korrekt rapportering innebærer blant annet at pasienter som har forlatt døgnklinikken, skal skrives ut eller få et annet tilbud hos oss. At de skrives ut fra døgn når de ikke er der, betyr ikke at vi «gir dem opp» eller at vi avviser dem, slik noen hevder. Korrekt rapportering vil ikke gi dårligere pasientbehandling.

Bergensklinikken har et omfattende ansvar for pasientene som er innskrevet hos oss. Et slikt ansvar ble understreket da en institusjon i Helse Sør-Øst fikk kritikk av Helsetilsynet fordi en pasient som hadde reist fra institusjonen døde i en overdose. Institusjonen hadde latt være å skrive ut pasienten, selv etter mange dager, i håp om at personen skulle komme tilbake til behandling. Da pasienten døde, var vedkommende formelt innskrevet, og institusjonen hadde altså et behandlingsansvar som ikke ble ivaretatt.

Etter denne hendelsen skriver Helse Sør-Øst pasienter ut på dagen dersom det ikke er aktiv kontakt med pasienten, og det ikke finnes en berettiget forventning om at vedkommende vil returnere raskt.

Les også

Mener Lossius er ansvarlig for millionavvik

Bergensklinikken leverer helsetjenester på oppdrag fra Helse Vest. Oppdraget er definert gjennom en rammeavtale, som stiller krav både om god pasientbehandling og korrekt rapportering. De retningslinjene vi må følge for å oppfylle krav fra Helse Vest, er også gjeldende praksis i Norge. Hovedregel er at pasienter som forlater institusjonen av egen vilje, skrives ut.

Dersom det foreligger en aktiv kontakt med pasienten, og det finnes en berettiget forventning om at pasienten returnerer raskt, så kan sengen telles i noen få dager. Vi kan ikke se noen grunn til å bryte med gjeldende regelverk, da det er fullt mulig å registrere pasientene våre inn på andre behandlingstiltak, og få dem inn igjen til døgnbehandling når det er påkrevd.

Det er mange som er avhengige av at vi leverer riktige tall om vår aktivitet til myndighetene. Forskningsmiljøet og andre institusjoner som driver behandling innen rus, må også kunne stole på tall fra Bergensklinikkene. Gode tall er nødvendig for å utvikle god forskningsbasert og velfungerende behandling innen rusfeltet.

Å rapportere «kalde» senger som «varme» kan i det lange løp bety at vi styrer kapasiteten vår i en retning som begrenser oss i å ta i mot pasienter som står på venteliste og sårt trenger behandling. Dette er ikke noe vi ønsker i Stiftelsen Bergensklinikkene.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg