• KORREKT: At pasienter skrives ut fra døgn når de ikke er der, betyr ikke at vi «gir dem opp» eller at vi avviser dem, slik noen hevder. Korrekt rapportering vil ikke gi dårligere pasientbehandling, skriver adm.dir. Ole Hope og styreleder Finn Konow Jellestad ved Bergensklinikken. FOTO: Leif Gullstein

Vi gir ikke opp pasienter

Å rapportere «kalde» senger som «varme» kan på sikt bety at vi kan ta i mot færre pasienter.