Konservatismen bygger på prinsippet om at man ikke skal endre noe som fungerer godt. Hvorfor skal man da endre en abortlov som fungerer godt?

Jeg har trolig et mer liberalt syn på abort enn de fleste i Høyre, og utvilsomt mer liberalt enn de har i KrF. Jeg er imot å gjøre endringer i abortloven fordi jeg tror det vil gjøre det vanskeligere for kvinner som allerede er i en sårbar situasjon. De får mindre makt og råderett over egen kropp og egne valg. Det viktigste for meg er likevel at man ved å gjøre innstramminger i abortloven, setter et flere tiår gammelt velfungerende kompromiss i spill.

I Norge har vi klart å finne et kompromiss som ikke bidrar til polarisering, og som godtas av en stor majoritet av befolkningen. De som vil endre abortloven, uavhengig av om det er i en mer åpen eller mer restriktiv retning, er i kraftig mindretall. Jeg tror ikke det er fordi loven er perfekt, men fordi kompromisset ivaretar alles behov.

Selv om man kan unnskylde med at det er symbolske endringer som gjøres, forstår alle at en abortlov med KrFs velsignelse vil være en mer restriktiv lov.

Men det er ikke bare KrF som bidrar til å sette dette kompromisset i spill. Da det forrige uke ble arrangert en demonstrasjon mot endringer i abortloven, var det flere paroler med referanser til strikkepinnesamfunnet ingen ønsker seg tilbake til.

Dersom man hopper rett i skyttergravene så snart man diskuterer abort, er det vanskelig å ha en saklig debatt. Det resulterer bare i at de som er bekymret for dagens lovverk, føler seg overkjørt. Det øker polariseringen og skader også den brede enigheten vi har om dagens abortregelverk.

Det er viktig at man kan diskutere abortspørsmålet ærlig og med respekt, men endringer i abortloven er ikke bare et spørsmål om man skal gå i liberal eller konservativ retning. Å gjøre omfattende lovendringer som ikke er forankret i befolkningen eller hos politikere, er rett og slett ikke god styring.

Når Høyre skal i regjeringsforhandlinger med KrF, bør de vise forståelse for KrFs utgangspunkt i abortspørsmålet og problemstillinger de løfter. Likevel bør de ikke få gjennomslag. Abortloven bør ikke røres.